สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กศน. การศึกษาในชุมชน

กศน. การศึกษาในชุมชน

ความเท่าเทียบด้านการศึกษา เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล แต่โอกาสทางการศึกษาของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำเป็นในช่วงนั้นๆ ดังนั้น กศน. จึงเป็นทางเลือกของคนที่ขาดโอกาส แต่ต้องการเติมเต็มในส่วนที่ขาด เพื่อชีวิตที่ดีกว่าภายใต้กฎระเบียบของสังคม

วันนี้ยินดีอย่างมาก ที่ได้รับเชิญมาให้ความรู้น้องๆ ที่ กศน. ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี ในโครงการขยะชุมชน ร่วมกับครูพิสุทธิ์ สมประสงค์ ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา และเว็บมาสเตอร์ www.jairsa.com

ความจริงแล้ว กศน. กับชมรมผู้สูงอายุใกล้ชิดกันมาก เพราะเราจะร่วมกิจกรรมงานประเพณีกันตลอด บ่อยครั้งที่ กศน. มาขอใช้สถานที่ ในการเรียนรู้ด้านงานอาชีพ หรือมาให้ความรู้ใหม่ๆ กับผู้สูงอายุในชุมชน เช่น เรื่องอินเตอร์เน็ตและการใช้โทรศัพท์มือถือ หรือการรณรงค์ให้ความรู้ และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาธิปไตยชุมชน เป็นต้น

ความสัมพันธ์ของการศึกษากับชุมชนแยกกันไม่ได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะแต่ละท่านผ่านประสบการณ์ และมีความรอบรู้ที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญา สามารถนำมาถ่ายทอด เป็นประสบการณ์ตรง ที่หาไม่ได้ในโรงเรียน

ขณะเดียวกันหนุ่มสาวเหล่านี้ ก็เป็นแรงงานและสีสันของกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เป็นการแลกเปลี่ยน และรับ-ส่ง ซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสม โดยมีครู กศน. เป็นตัวกลางประสานประโยชน์

ในอนาคตน้องๆ เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างงาน สร้างอาชีพร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอาชีพแม่บ้านในชุมชน

ครูบรรจง ทองย่น
ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง
20 มิถุนายน 2560

Tags : กศน. ตำบลบ้านกระแชง  ขยะชุมชน

view