สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การระดมเงินทุนออนไลน์

 การระดมเงินทุนออนไลน์

การเริ่มต้นในการสร้างชิ้นงาน นวัตกรรม หรือแม้แต่ธุรกิจก็ตาม ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นได้จริงคือ เงินทุนสนับสนุน การเปิดพื้นที่ระดมทุนมวลชน  หรือ Crowdfunding จึงเป็นช่องทางที่จะสร้างสรรค์ผลงานนั้นให้เกิดขึ้นจริงได้

Crowdfunding คือ การระดมเงินทุนสาธารณะทั้งจากประชาชนหรือองค์กรจำนวนมากโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการระดมเงินทุน ซึ่งตอบสนองทั้งผู้ประกอบการที่ไม่มีเงินทุน และนักลงทุนที่มีเงินลงทุนน้อยสามารถลงทุนได้โดยผ่านช่องทางคือ Website หรือ URL ต่างๆ ที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอย่าง Kickstarter และ Indiegogo เป็นต้น  

โดยโครงการที่จะเข้ามาระดมทุนก็จะเปิดกว้างทุกรูปแบบ ทั้งนวัตกรรม สินค้า บันเทิง บริษัท หรืออื่นๆ ซึ่งข้อดีของรูปแบบการระดมทุนออนไลน์นี้จะทำให้เจ้าของไอเดียได้รับรู้การตอบรับและประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มทำงานจริง หากโปรเจ็กต์ สำเร็จก็เกิดจากไอเดียคนที่ตอบรับสนับสนุน หากไม่สำเร็จก็สามารถนำไปปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้

ถึงแม้จะเริ่มมีแพลตฟอร์มต่างๆ เกิดขึ้น แต่ก็ยังต้องการความเข้าใจ อย่างที่ผ่านมาผลงานของคนไทยหลายคนมีคุณภาพไปได้ไกลถึงระดับโลก ส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นโอกาสที่เข้ามาอย่างถูกจังหวะ ทำให้เกิดการต่อยอดไอเดีย ซึ่งแน่นอนว่าเป็นส่วนน้อย ดังนั้น การมีพื้นที่ระดมทุนออนไลน์ในประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดี และสร้างนวัตกรรมในอนาคตได้หลายรูปแบบ

MEEFUND เปิดพื้นที่สานฝันผลักดันคนมีไอเดีย

รูปแบบของ Crowdfunding ที่ได้รับความนิยมและเริ่มมีผู้สนใจในประเทศไทยคือแบบ Reward โครงการที่ต้องการความสนับสนุน จะต้องกำหนดเป้าหมายเงินทุนที่ต้องการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากได้รับการสนับสนุนตามเป้าในเวลาที่กำหนด ถือว่าประสบความสำเร็จ เจ้าของโครงการจะได้รับเงินทุน และผู้สนับสนุนจะได้รับของรางวัล ซึ่งหากการระดมทุนไม่ประสบความสำเร็จเจ้าของโครงการจะไม่ได้รับเงินสนับสนุน และผู้บริจาคก็จะได้เงินส่วนนั้นคืนกลับไป

……………………………

อ่านทั้งหมดใน:   https://www.digitalagemag.com/

 

Tags : กองทุนใจอาสา  เครือข่ายผู้สูงวัย  ปทุมธานี

view