สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การเริ่มต้นของความหวังที่พึ่งได้ของชุมชน ที่คนสูงวัยใฝ่ฝันกันมานานของแหล่งเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์และสานต่อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ที่กำลังจะสูญหายไปกับผู้สูงวัย และการเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วของวัฒนธรรมสมัยใหม่

ต้องขอขอบคุณ เทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่มองเห็นคุณค่าของ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย” และความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่มอาชีพแม่บ้านในชุมชน ให้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของอำเภอลาดหลุมแก้ว เพื่อกลับไประดมพลังสมอง จัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และรวบรวม ”ของดี” ไว้ในที่เดียวกัน

ศาสตร์ของพระราชา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นและมีการสานต่ออย่างทั่วถึง เพื่อทำให้กิจกรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทั่วไป ได้รวมตัวกันพัฒนาจากฐานรากสู่วิสาหกิจชุมชน ทีมีความยั่งยืน

ด้วยนโยบาย ประชารัฐร่วมใจ ก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน และช่วยกันพัฒนาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ก้าวทันเศรษฐกิจสมัยใหม่ ในยุค “ประเทศไทย 4.0”  

ศูนย์แห่งนี้เป็นตัวอย่างชุมชนเล็กๆ ห่างออกไปจากตัวเมือง มองเห็นแต่ท้องนา จนไม่คิดว่าจะมีใครเข้ามาถึง แต่ที่นี่กลับมีประชาชน กลุ่มอาชีพ สื่อมวลชน และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยือนไม่ได้ขาด

เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านที่นำสินค้ามาขาย และคอยต้อนรับแขก ว่าอะไรทำให้คนเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่

  • คุณนาเป็นแกนนำที่น่านับถือ มีความจริงใจกับทุกคน ไม่เคยพูดถึงประโยชน์ส่วนตัว
  • แกใจดี ใครมีอะไร ก็ให้เอามาขาย มาช่วยกันต้อนรับแขก ขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไร มาเจอกัน คุยกัน มีอะไรก็เอามากินด้วยกัน อยู่บ้านเฉยๆ ก็เหงา
  • ผมทำงานในทะเลครับ นานๆ กลับมาที ให้แม่บ้านเลี้ยงไก่ด้วยสมุนไพรครับ เราผลิตไข่ไก่เพื่อสุขภาพ สำหรับครอบครัวเราเอง และขายในชุมชน ขอบคุณป้านาครับ ที่ทำให้ชุมชนมีรายได้เสริม


  • เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ค่ะ เราจะมาช่วยกัน ทำน้ำพริกตำมือเป็นผลิตภัณฑ์สัมมาชีพ ตอนนี้ขายดีมาก บางเดือนไม่ต้องไปขายใครหรอก ขายคนที่มาดูงานก็พอ
  • ป้าทำดินเพาะปลูกใส่ถุงค่ะ ทำอยู่อีกที่นึง เป็นกลุ่มเดียวกัน ปีนี้ได้ทุนสนับสนุนจากโครงการ 9101 มาทำต่อ ดีใจหลายๆ
  • อยู่หน้าไม้ค่ะ มีสวนอยู่ที่นั่น ขายของอยู่กับป้านาที่จังหวัด เก็บผัก ผลไม้ และทำไข่เค็มขายเอง และช่วยเพื่อนๆ นำของดีชุมชนมาขาย นี่ค่ะเมี่ยงคำโบราณ จากตลาดร้อยปีตำบลระแหง นี่ก็ปลาดุกแดดเดียว จากบ่อข้างๆ ฟาร์มเห็ดนี่เอง
  • ผมเป็นเครือข่ายกับป้านาครับ อยู่บ้านกระแชง อำเภอเมือง มาช่วยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มาประจำครับ มาให้กำลังใจกัน
  • ผมอยู่ลำลูกกาเหมือนกัน ทำเก้าอี้มหัศจรรย์ขายมานาน อยากให้มีศูนย์โอท็อปของชุมชนมานานแล้ว ดีใจที่รู้ข่าว จึงมาร่วมกลุ่มกับเขา

จากฟาร์มเพาะเห็ดเล็กๆ ที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางสร้างงานให้ชุมชนด้วยความ “เรียบง่าย และจริงใจ” จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่มีคนเข้ามาเยี่ยม มาเรียนรู้ และมาชิมอาหารพื้นบ้านที่คงเอกลักษณ์ของชุมชน ทั้งน้ำยาเห็ดโบราณ และผัดไทยเห็ดรวมมิตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ชาวบ้านธรรมดาๆ ช่วยกันรักษาและสานต่อ


พิสุทธิ์ สมประสงค์
ชมรมสูงวัยใจอาสา
19 สิงหาคม 2560

 

Tags : ทม.คูคต  ลำลูกกา  ปทุมธานี

view