สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สูงวัยหัวใจนันทนาการ

สูงวัยหัวใจนันทนาการ

ผู้สูงอายุ เป็นประชากรที่มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้อายุจะยืนยาวมากขึ้น แต่ปัญหาต่างๆ ทางสุขภาพของผู้สูงอายุก็ไม่ได้หมดตามลงไปด้วย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของบทบาททางสังคม ที่ลดน้อยลง อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจ ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรใช้เวลาว่างทำกิจกรรมใดๆ ที่ตนเองสนใจ ทำแล้วเกิดประโยชน์ โดยที่กิจกรรมนั้นจะไม่สร้างความเดือดร้อน ให้กับคนอื่น แต่ไม่ขัดวัฒนธรรม หรือกฎระเบียบ เราเรียกกิจกรรมเหล่านี้ว่า กิจกรรมนันทนาการ (Recreation) ซึ่งเมื่อทำแล้วผู้สูงอายุจะเกิดความสุขภาย ทำให้เวลาว่างที่มีอยู่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์กับตนเองขึ้นได้

 

รายการสูงวัย หัวใจนันทนาการ - ตอนที่ 1 ความรู้ด้านนันทนาการบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

 

การใช้เวลาว่าง ( Free time ) เพื่อทำกิจกรรมยามว่าง ที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ไม่ขัดกับกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดของสังคม

กิจกรรมนันทนาการบำบัด (Recreational therapy) ของแพทย์/พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา

 

https://www.youtube.com/watch?v=M8uQfKamA8Q&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=1o1HbbHGWwc

 ออกอากาศเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560  เวลา 8.30-8.35 น. ทาง ททบ.5


Tags : รายการโทรทัศน์  กรมพละ  ช่อง 5

view