สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โคมไฟปทุมรักษ์-2

โคมไฟปทุมรักษ์-2

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
    น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้       
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มสูงวัยใจอาสา

  

“ด้วยความตั้งใจจะทำดอกไม้ถวายพ่อ ตั้งไว้บนโต๊ะทำงาน และเป็นประทีปส่องสว่างในยามค่ำคืน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน” 

 โคมไฟปทุมรักษ์ โคมไฟไม้ไอติม สัญลักษณ์แทนใจของพวกเรา “สูงวัยใจอาสา”  

กว่า 8 ปี ที่กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย ได้ใช้เว็บไซต์ใจอาสา เป็นสื่อชี้นำการสร้างความสุขจากสิ่งเล็กๆ จากงานประดิษฐ์ที่ตนเองชอบ แล้วชักชวนให้เยาวชนและผู้สนใจ นำไปทำเป็นงาน DIY ทำได้ใช้เป็น เพื่อเสริมสร้างการนำจินตนาการ มาทำเป็น “ศิลปะไม้ไอติม”

จากกล่องใส่ของง่ายๆ ที่เด็กนักเรียนหัดทำส่งครู ค่อยๆ ต่อยอด เป็นกระปุกออมสิน เป็นบ้าน เป็นโคมไฟ และเป็นอะไรอีกหลายๆ อย่าง เท่าที่จินตนาการจะพาไป จนมาลงท้ายที่โมเดลกังหันชัยพัฒนา เพื่อหวังเป็นสื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงความรักและห่วงใยของพ่อ ที่มีต่อธรรมชาติ ประเทศไทย และโลก

 

โคมไฟปทุมรักษ์ คือตัวแทนของศิลปะไม้ไอติม งานทำมือเป็นของใช้ทำเอง ที่เน้นให้ผู้ทำ ใช้จินตนาการของตัวเอง เสริมแต่ง ดัดแปลงได้ตามใจชอบ และเป็นแนวทางนำไปสร้างงานสร้างรายได้ในครอบครัว


กลุ่มสูงวัยใจอาสา และชมรมบุคคลต้นแบบผู้สูงอายุ ยินดีถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างอาชีพ งานหัตถกรรม เกษตรครัวเรือน การเพาะเห็ด และการแปรรูปอาหาร แก่นักเรียน กลุ่มบุคคล ชุมชน และหน่วยงาน ติดต่อศูนย์ประชาสัมพันธ์กลุ่มสูงวัยใจอาสา โทร. 089 4482 809 และ ชมรมบุคคลต้นแบบผู้สูงอายุ โทร. 083 9001 198 และ 089 2402 405

ใจอาสา เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของตัวเราและสังคม

ลุงแดง ใจอาสา
26 ตุลาคม 2560

Tags : โคมไฟ  popsicle carft  patumrat

view