สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ใจอาสากับลูกพระดาบส

ใจอาสากับลูกพระดาบส

มีคนถามที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดทำ “เว็บไซต์ใจอาสา” กับการเป็นฟันเฟืองเล็กๆ นำคำสอนของพ่อมาสานต่อเพื่อเยาวชนและคนสูงวัย

ย้อนไปเมื่อ ปี2551 ยุคเศรษฐกิจไทยตกต่ำสุด เว็บมาสเตอร์ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นศิษย์ลูกพระดาบส ที่ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดครบวงจร ของอาจารย์บุญเลิศ ไทยทัตกุล ในโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ


http://www.oocities.org/dhammachumchon/index.htm

ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำเว็บไซต์ต้นแบบ เพื่อรวบรวมความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรการเพาะเห็ดครบวงจร เผยแพร่ต่อบนเว็บไซ Geocities.com พร้อมๆ กับเว็บเพจชื่อ idea4thai หลังจากเว็บไซต์ จีโอซิตี ปิดตัวลง จึงย้ายมาที่ bloggang.com/idea4thai ใน pantip.com และเปิดเว็บไซต์ของตนเองชื่อ idea4thai.com เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปใน readyplanet

เพื่อนๆ ร่วมหลักสูตรการเพาะเห็ดครบวงจร รุ่น2/2551 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ จะมาด้วยจุดหมายคล้ายๆ กัน และหวังที่จะนำความรู้ไปเริ่มต้นชีวิตเป็นเกษตรกร (อาวุโส) รุ่นใหม่ไฟแรง ซึ่งตอนนั้นการเพาะเห็ดครบวงจรยังเป็นของใหม่ ที่ไม่มีใครรู้ลึกรู้จริงและ "ให้โอกาส"ได้อย่างครูบุญเลิศ "ครูภูมิปัญญาไทย" ทาญาติฟาร์มเห็ดอรัญญิก

การเป็นครูจิตอาสา ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสของ “ครูภูมิปัญญาไทย” ในหลายๆ ด้าน ทำให้เว็บมาสเตอร์ได้ซึมซับ พร้อมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ มาเป็นแนวทางในการทำเว็บไซต์

ความผันแปรของเศรษฐกิจไทย ทำให้ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป เว็บไซต์ idea4thai.com ได้ปรับตามสังคมและที่อยู่อาศัยจากคนกรุงเก่า ย้ายมาที่ปทุมธานี และเปลี่ยนชื่อเป็น www.jairsa.com  เพื่อยืนยันความตั้งใจ (ใจอาสาเป็นชื่อแรกๆ ที่เสนอในที่ประชุมในการจัดทำเว็บต้นแบบ) ในการดำเนินชีวิตให้เอื้อประโยชน์กับสังคมตามแบบอย่างของลูกพระดาบส

ปี2554 น้ำท่วมประเทศ ยาวนานกว่า 3 เดือน ติดเกาะอยู่แต่ชั้นบนกับภรรยา และสุนัขที่เลี้ยงไว้อีก 5 ตัว ลำบากและทุลักทุเลอย่างยิ่ง หลังน้ำลดจึงได้ชวนเพื่อนๆ ผู้สูงอายุในหมู่บ้านออกมาทำกิจกรรมสร้างความสามัคคี สร้างสวนครัวชุมชนให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ปรับปรุงสนามให้เป็นที่ออกกำลังกายและจัดทำห้องสมุดเพื่อเด็กๆ กวดวิชา สอนศิลปะ งานประดิษฐ์ และการพึ่งตัวเอง

เว็บไซต์ใจอาสาได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชน และแบ่งปันความรู้งานประดิษฐ์ โดยมี “ศิลปะไม้ไอติม” เป็นตัวแทนของการประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน และดึงเยาวชนให้หันมาใช้จินตนาการทำงานประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ จากวัสดุธรรมชาติ

ปี2558 เว็บไซต์ใจอาสา ได้มีโอกาสเป็นสื่อกลางประสานประโยชน์ร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี  ในนามชมรมสูงวัยใจอาสา จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาต้นแบบ ให้กับโรงเรียน กลุ่มอาชีพ ชมรมผู้สูงอายุ และสื่อโทรทัศน์รายการต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยมีสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดปทุมธานี เป็นที่ปรึกษา และรวบรวมเป็นทำเนียบภูมิปัญญาต้นแบบผู้สูงวัย ให้เป็นเกียรติ์กับท่านเหล่านั้น

ปัจจุบันเว็บไซต์ใจอาสาเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัยของจังหวัดปทุมธานี มีสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ชมรมบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงวัย (ศิษย์เก่า นศ.อาวุโส โรงเรียนผู็สูงอายุจังหวัดปทุมธานี) ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี มีศูนย์เรียนรู้เครือข่ายและกลุ่มอาชีพกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 7 อำเภอของปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง

มีศูนย์การเรียนรู้ในเครือข่าย ที่เป็นครูจิตอาสา และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยเป้าหมายในการสร้างอาชีพและเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เหมือนกับโครงการลูกพระดาบส อยู่ที่ศูนย์เพาะเห็ดถ้ำกระบอก สระบุรี และฟาร์มเห็ดพอเพียงบ้านคลองขวางบน ตำบลลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

เว็บไซต์ใจอาสาเปิดตัวมากว่า 8ปี มีผู้เข้ามาให้กำลังใจมากกว่า 5.5 ล้านครั้ง ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของเครือข่าย ในลักษณะปิดทองหลังพระมายาวนาน มีความภูมิใจที่ได้เป็นผลผลิตของโครงการลูกพระดาบส

เว็บไซต์ใจอาสา เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของตัวเราและสังคม

พิสุทธิ์ สมประสงค์
เว็บมาสเตอร์ jairsa.com
ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา
6 พฤศจิกายน 2560

Tags : เพาะเห็ดครบวงจร ลูกพระดาบส  ป้านาเห็ด

view