สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

จากใจอาสาสู่คลังปัญญา2560

จากใจอาสาสู่คลังปัญญา2560

กิจกรรมดีดี ของคนสูงวัยใจอาสา ยุคไทยแลนด์ 4.0

ใจอาสา เริ่มจากเว็บไซต์งานประดิษฐ์ และกิจกรรมชุมชน ที่มุ่งหวังให้เป็นสมุดบันทึกเล่มเล็กๆ ถ่ายทอดงานศิลปะสำหรับเด็กๆ ผ่านงานศิลปะไม้ไอติม และกิจกรรมของชุมชน ปี 2554 ได้รับความสนใจจากเยาวชน โรงเรียน และสื่อโทรทัศน์นำออกเผยแพร่ ก่อนที่จะหันมาให้ความสำคัญกับกิจกรรมผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาผู้สูงวัย อย่างจริงจัง ในปี 2555    หลังน้ำท่วม กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ได้ออกมาช่วยกัน ปรับปรุงพื้นที่กองขยะ ทำเป็นสวนครัว ชวนเด็กๆ และชาวบ้านออกมาร่วมกันปลูกทุกอย่างที่กินได้ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สอนให้เด็กๆ รู้จักช่วยเหลือตัวเอง สร้างความสามัคคีในชุมชน จนรายการ "ลุยไม่รู้โรย" ขอถ่ายทำ นำออกอากาศเป็นกำลังใจให้ชุมชนอื่นๆกิจกรรมชุมชนได้รับการสนับสนุน ตั้งเป็นกลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย  ในปี 2557 ได้รับเชิญออกงาน Event ต่างๆ  เช่นงานวันแห่งครอบครัว ,งานวันพ่อที่ TK park , งานเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เป็นต้นในปี 2557 ต่อ 2558 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย รุ่น5 ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ คลอง5 เป็นการทำ MOU ระหว่างกระทรวง พ.ม. จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่นี่เราได้รับการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่น 1-4 โดยเฉพาะกระทรวง พ.ม. กาชาดจังหวัด และ ม.ราชมงคลธัญบุรีปี 2558 หลังจบหลักสูตร แกนนำจากอำเภอต่างๆ ของรุ่น 5 ได้รวมตัวกันตั้งเป็นชมรมสูงวัยใจอาสา โดยได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆ รุ่น 1-4 โดยตั้งสำนักงาน ที่บ้านธรรมชาติบำบัด ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง เพื่อเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ที่นี่เราได้ร่วมกับ รพ.สต. บ้านกระแชง กลุ่มจิตอาสา และชมรมผู้สูงอายุฯ พัฒนาบ้านธรรมชาติบำบัดเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จนได้รับเลือกเป็นชุมชนดีเด่นของจังหวัด  จากแหล่งเรียนรู้สู่มหาวิชชาลัยชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุต้นแบบ เช่น การทำยาสีฟันสมุนไพรไทย ของป้าอาบ จากอำเภอ สามโคก การทำพวงมะโหตร ของป้าเหรียญ จากอำเภอลาดหลุมแก้ว และการทำขนมกง ของป้าต้อย บ้านกระแชง ออกสู่สายตาประชาชน ในวันเปิดโครงการ รายการ "ลุยไม่รู้โรย" เข้าถ่ายทำในตอน "สามผู้เฒ่าแห่งมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข" ชมรมสูงวัยใจอาสา ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางประสานประโยชน์ ร่วมกับสมาชิกในเครือข่าย ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ ถ่ายทอดกิจกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญา ของชุมชนต่างๆ ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดปทุมธานี เช่น ที่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลระแหง ของลุงแทน ดีจิตต์ ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ศูนย์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนไวท์เฮ้าส์ ของลุงปรีชา สมวงศ์ ที่อำเภอคลองหลวงศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงตัวอย่าง บ้านคลองขวางบน ของป้านา ธนพร โพธิ์มั่น ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ศูนย์เรียนรู้แสงตะวันวิชชาลัย ของป้าชมบุญ บัวหลวง ที่วัดไก่เตี้ย อำเภอสามโคก ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงบ้านบ่อทอง อำเภอลาดหลุมแก้ว ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวัดชัยสิทธาวาส ของป่านา จันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง และตั้งกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุเพื่อต่อยอดพัฒนาคลังปัญญาฯ ให้เป็น"ผลิตภัณฑ์ชุมชนใจอาสา" ที่อำเภอลำลูกกา

ปี 2560 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดย ผอ. ปราณี ปทุมมา ได้ร่วมกับชมรมบุคคลต้นแบบผู้สูงอายุ (ศิษย์เก่าโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี) ได้ทำการเลือกกรรมการชมรมบุคคลต้น ชุดใหม่ และจัดมหกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ขึ้นมาอีกครั้ง "ใจอาสา" ได้เข้าร่วมในฐานะกรรมการชมรมบุคคลต้นแบบฯ  และได้จัดทำ "ทำเนียบภูมิปัญญาต้นแบบ" เพื่อเป็นเกียรติ์กับท่านเหล่านั้น บนเว็บไซต์ใจอาสา

"ใจอาสา" พร้อมร่วมมือชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ชมรมบุคคลต้นแบบผู้สูงอายุฯ และชมรมสูงวัยใจอาสา สนับสนุนโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาและจัดทำ "ทำเนียบคลังปัญญาฯ" ไว้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ คลอง5 

เว็บไซต์ใจอาสา www.jairsa.com เปิดตัวมาจะครบ 9 ปี ในเดือนนี้ และมีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้วเกือบ 6 ล้านครั้ง (เพจวิวมากกว่า 7.7 ล้าน) ด้วยสโลแกน "ใจอาสาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของตัวเราและสังคม" และทำงานในลักษณะปิดทองหลังพระมายาวนาน พร้อมเปิดกว้าง ต้อนรับทุกท่าน มาร่วมกันพัฒนา "ใจอาสา" ให้เป็นเว็บไซต์สาธารณะ ของทุกๆ คน

ทำเนียบภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบ สูงวัยใจอาสา 2560

ทั้งหมดเป็นสไลด์ ประกอบการนำเสนอกรณีศึกษา ตัวแทนภาคีคลังปัญญาจังหวัดปทุมธานี ในงานสานพลังภาคีคลังปัญญาเพื่อสังคมผู้สูงอายุ จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/10159897130370085/


พิสุทธิ์ สมประสงค์

ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา
1 มกราคม 1561

Tags : ภาคีคลังปัญญา  พิสุทธิ์ สมประสงค์ ใจอาสา

view