สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ศัพท์ในสื่อสังคม

ศัพท์ในสื่อสังคม

เรื่องเล่าเขาและเธอ : ศัพท์ในสื่อสังคม

วันนี้ขอเสนอ ... คำใหม่ที่อาจจะประกาศใช้เร็วๆ นี้ ( รอประกาศมา 5 ปี แล้วหละ )

Facebook = พักตร์ปกรณ์

Twitter    = สำเนียงสกุณา

Google+  = อสงไขยสนธิ

Hi5          = เบญจสวัสดี

YouTube  = ท่านท่อ

555         =  ฉันทะปรากฏ

ศัพท์ในสื่อสังคม

       ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมไปแล้ว โดยได้กล่าวถึงคำศัพท์ไว้หลายคำ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไฮไฟฟ์ คำเหล่านี้เป็นที่รู้จักและใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารถึงกันอยู่เป็นประจำทุกวัน แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบความหมายของคำเหล่านี้ ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างคำศัพท์ในสื่อสังคมที่คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพท์ไว้แล้วมาเสนอโดยสรุปดังนี้

       ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นเว็บไซต์ซึ่งบริษัทอเมริกันที่ชื่อว่า Twitter เป็นผู้ให้บริการ ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเว็บไซต์หนึ่ง โดยเริ่มให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ใช้สามารถส่งและอ่านข้อความที่เรียกว่า ทวีต (tweet) ซึ่งหมายถึงข้อความที่มีความยาวไม่เกิน ๑๔๐ ตัวอักษรได้ คำว่า ทวีต สามารถใช้เป็นคำกริยาได้ด้วย หมายถึง การส่งข้อความดังกล่าว ทวีตจะปรากฏอยู่ในหน้าประวัติของผู้ใช้ โดยทั่วไปสาธารณชนสามารถอ่านทวีตได้ แต่ผู้ส่งทวีตก็สามารถจำกัดให้อยู่ในวงของตนได้เช่นกัน

          เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเว็บไซต์ซึ่งบริษัทอเมริกันที่ชื่อว่า Facebook เป็นผู้ให้บริการ เฟซบุ๊กเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเว็บไซต์หนึ่ง เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ๓ คน เปิดบริการผ่านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนได้ติดต่อกัน ต่อมาสมาชิกก็ขยายวงออกไปเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น นักเรียนชั้นมัธยม และในที่สุดก็เป็นประชาชนทั่วไปที่อายุเกิน ๑๓ ปี การเข้าเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สมัครใหม่เพียงแต่ส่งประวัติ ภาพ สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว แล้วก็เริ่มต้นสร้างเครือข่ายใหม่ เว็บไซต์นี้มีบริการต่าง ๆ มากมาย เช่น มีกำแพงข่าวส่วนตัวเพื่อให้เพื่อนเข้ามาแปะข่าวสาร มีบริการคอยเตือนเพื่อนๆ ว่าตอนนี้ตนอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไร เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ เฟซบุ๊กจึงเพิ่มบริการให้สมาชิกอีกมากมาย เช่น ให้สมาชิกเขียนคำวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ประกาศขายของ ในที่สุดก็เปิดโอกาสให้สมาชิกเขียนโปรแกรมบริการเพิ่มเติมได้.

อารี พลดี

Tags : social network  facebook  twitter 

view