สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สูงวัยภูไทห้องแซง

สูงวัยภูไทห้องแซง

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลห้องแซง ออกกำลังกายแก้หนาวกันอย่างสนุกสนาน ผู้สูงวัยมาร่วมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวัสดีปีใหม่ และจับของขวัญปีใหม่ สร้างความสัมพันธ์ สุขสดใส สนุกสนานเฮฮาตามประสาบ้านเรา

ศาลาประชุมเป็นอาคารเปิดโล่ง ลมพัดผ่านทุกด้านหนาวจริงๆ

ไหว้พระสวดมนต์ ออกกำลังไล่หนาวตามแบบท้องถิ่นบ้านเรา

เพื่อนๆ  ผ่านมาทางยโสธร แวะเยี่ยมพวกเราบ้างนะครับ ที่บ้านห้องแซง เป็นหมู่บ้านวิถีชาวภูไทของจังหวัดยโสธร อำเภอเลิงนกทา มีเอกลักษณ์บ้านเรือน ภาษาพูด ประเพณี วัฒนธรรม อาหารการกิน และที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ เสื้อผ้าและการแต่งกาย

บ้านเรา มีที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น ตลาดต้องชม ตลาดเก่าวิถีถิ่นภูไทห้องแซง ใครชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีสถานที่สำคัญประจำถิ่น วัดโพธาราม วัดป่าจันทวนาราม และ ศาลหลักบ้าน ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน ศาลดอนปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองชุมชนและชาวบ้าน ให้พ้นจากภัยอันตราย ซึ่งพวกเราจะจัดพิธีบวงสรวงทุกปี เพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของตำบลห้องแซง

ไว้คราวหน้าจะมาเล่าสู่กันฟัง ว่าทำไมเราจึงภูมิใจในบ้านเกิด ถิ่นกำเนิด ..

                    ข้าวหอมมะลิขาวสวย
                    ห้วยลิงโจนน้ำใส
                    ถิ่นฐานไกลเมืองพิน
                    หินสามก้อนค่าล้ำ
                    วัฒนธรรมภูไทย

 

ประหยัด นามศร
ภาคึเครือข่ายคลังปัญญา ยโสธร
12 มกราคม 2561 

Tags : ถิ่นภูไท  ตำบลห้องแซง  ยโสธร

view