สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองสกลนคร

โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองสกลนคร

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ปี 2559หลักสูตรที่เปิดสอน

วันจันทร์  เรียนคอมพิวเตอร์

วันพุธเช้า เรียนภาษาอังกฤษบ่ายภาษาเวียดนาม

วันพฤหัส เรียนวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เรียน 13 สัปดาห์ จบหลักสูตร


รุ่นนี้จะจบหลักสูตรเดือนมีนาคมนี้ และจะรับนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นใหม่

รับเพียง 50 คน เพื่อเข้าเรียนหลักสูตร

วิชาคอมพิวเตอร์ 10 คน

วิชาต่างประเทศ 20 คน

วิชาคุณภาพชีวิต 20 คนค่ะ

โรงเรียนเรา มีนักเรียนที่มีอายุมากที่สุด ประมาณ 84 ปีค่ะ


ร่วมกิจกรรมงานวันผู้พิการสากล 2561


รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ทางเว็บไซต์แห่งนี้นะคะ

ขอขอบคุณ
ชมรมสูงวัยใจอาสา และ
ภาคีเครือข่ายคลังปัญญาเพื่อผู้สูงอายุที่ยั่งยืนค่ะ

พิสุทธิ์ สมประสงค์
29 มกราคม 2561

Tags : ภาคีคลังปัญญา  jairsa2561

view