สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

SUMMER CAMP เศรษฐกิจพอเพียง

SUMMER CAMP เศรษฐกิจพอเพียง

เยี่ยมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ระดับประถมศึกษา SUMMER CAMP 2018

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว :  9 วัน ก้าวตามรอยเท้าพ่อ โดย Vivace’
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยวิชาดนตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และเกมส์


ศิลปะ การสร้างแบบจำลอง(Model) ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เด็กๆ ได้เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสร้างแบบจำลองขึ้น
เป็นผลงานศิลปะที่ต้องวางแผน ใช้จินตนาการ และใช้ความเพียรในการลงมือทำงานศิลปะ ประดิษฐ์

ด้วยโจทย์ของคำว่า “พอเพียง” ในสภาพสังคมเมือง เด็กๆ จะวางแผน การแบ่งพื้นที่ใช้สอยทั้งบ้านและบริเวณบ้าน การสร้างบ่อน้ำ ทำกังหันชัยพัฒนา กำหนดพื้นที่ทำนา ทำสวน และแปลงผักแบบผสมผสาน การสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแปรรูปอาหาร เป็นผลงานศิลปะ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเด็กๆ แต่ละคน


ครูมน ครูเฟิร์ส และครูนก กลุ่มพี่เลี้ยงกิจกรรมศิลปะของน้องๆ

การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กๆ จากการแนะนำของครู ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา จัดเตรียมวัสดุในงานประดิษฐ์ที่หาได้ง่ายๆ  เช่น กากกาแฟ ดินน้ำมัน ไม้ไอติม เศษโฟม เศษฟองน้ำ กิ่งไม้แห้ง กาว และสี ล้วนเป็นวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัว ที่เด็กนำมาผสมผสานกับจินตนาการและพื้นฐานทางศิลปะของตนเอง กลายเป็นผลงานที่สวยงามและแสนจะภาคภูมิใจ

ขอขอบคุณ ทีมงาน Vivace’ ที่เปิดอากาสให้ “ใจอาสา” เข้าร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ได้เห็นความน่ารัก แววตาใสซื่อ กระตือรือร้น และสนุกสนานกับงานศิลปะประดิษฐ์ของตนเอง แทบไม่น่าเชื่อว่าผลงานเหล่านี้เป็นฝีมือของน้องๆ ชั้นประถม

  • ติดตามต่อคราวหน้านะครับ จะนำผลงาน การทำกังหันชัยพัฒนา ของน้องๆ มาอวด

ขอขอบคุณโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว และทีมงาน Vivace’ ที่เชิญใจอาสา เข้าร่วมกิจกรรม summer camp 2018


ลุงแดง ใจดี
30 มีนาคม 2561

Tags : โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ เศรษฐกิจพอเพียง

view