สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สานต่อประเพณีและภูมิปัญญา

สานต่อประเพณีและภูมิปัญญา


ร้อยเอ็ด…อำเภอธวัชบุรี  จัดยิ่งใหญ่ สืบสานประเพณี บุญสรงกู่ โบราณสถานปรางค์กู่ สืบทอดยาวนานกว่า300 ปี

ประชาชนชาวบ้านปรางค์กู่ยึดเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ตามความเชื่อที่ยึดถือมาแต่โบราณว่า ช่วง 15 ค่ำ เดือน 5 เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย จะจัดให้มีกิจกรรมของทุกภาคส่วน ทั้งข้าราชการ แกนนำชุมชน การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลมะอึ และชาวบ้าน

พร้อมใจกัน ทำพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ องค์พระธาตุปรางค์กู่ การจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย การรำบวงสรวง การสรงน้ำปรางค์กู่ และสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ภายในปรางค์กู่ อันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป และจมีการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และผู้มีพระคุณ เพื่อนำความอยู่เย็นเป็นสุข มาสู่ชีวิตตนเองและครอบครัว

การจัดงาน สืบสานตำนานประเพณี บุญทรงกู่ ประจำปี 2561 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ โบราณสถานปรางค์กู่ (วัดศรีรัตนาราม) มีพิธีอัญเชิญเทวรูปศักดิ์สิทธิ์จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด มาประทับไว้ที่ โบราณสถานปรางค์กู่ (วัดศรีรัตนาราม) นางรำ200ชีวิต รำบวงสรวง

เป็นการสืบสานงานประเพณี ที่จรรโลงไว้ซึ่งภูมิปัญญาอันดีงาม ให้ลูกหลานได้อนุรักษ์ ให้คงอยู่ คู่บ้านคู่เมือง และเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่ให้จะเลือนหายไป

งานนี้คณะกรรมการจัดงานมอบหมายให้ ทีมงาน ภูผา แม่น้ำ ม่านหมอก ได้สร้างสรรค์ขบวนรถแห่ของจังหวัด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการสานทางมะพร้าวของไทย ให้ลูกหลานได้สืบสาน เพราะหาชมได้ยากในปัจจุบัน

ขอขอบคุณ ข้อมูลและรูปภาพประกอบ

http://www.ddpostnews.com/4793

www.facebook.com/RoietPhoto/photos

ภาคีคลังปัญญาเพื่อผู้สูงอายุที่ยั่งยืน
พิสุทธิ์ สมประสงค์
3 เมษายน 2561

Tags : ศิลปะสานทางมะพร้าว  ภูผา แม่น้ำ ม่านหมอก

view