สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แจกน้ำหมัก EM

แจกน้ำหมัก EM

วันนี้ ชมรมจักรยานบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้รวมตัวกันผสมหัวน้ำหมักจุลินทร์ หรือ EM โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ปกรณ์พัฒน์ ให้หัวเชื้อ กากน้ำตาล  และถังผสม  เพื่อให้ชาวบ้านได้นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน  และเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวบ้านรักสิ่งแวดล้อม

EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms

EM เป็นจุลินทรีย์ กลุ่มสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มที่มีประโยชน์ หรือ เรียกว่ากลุ่มธรรมะ ดังนั้น เวลาจะใช้ EM ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอว่า EM เป็น สิ่งมีชีวิต EM มีลักษณะต้องการที่อยู่ที่เหมาะสม ไม่ร้อนเกินไป หรือเย็นเกินไป อยู่ในอุณหภูมิปกติ 
ต้องการอาหารจากธรรมชาติ เช่น น้ำตาล รำข้าว โปรตีน และสารประกอบอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีและ ยาฆ่าเชื้อต่างๆ ได้ 
เป็นตัวเอื้อประโยชน์แก่พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล 

EM จะทำงานในที่มืดได้ดี ดังนั้นควรใช้ช่วงเย็นของวัน เป็นตัวทำลายความสกปรก ทั้งหลาย

ส่วนผสมหลักหลักคือน้ำควรจะเป็นน้ำคลองหรือน้ำที่เป็นธรรมชาติไม่ควรใช้น้ำประปาหรือน้ำบาดาล ส่วนสับปะรด ยิ่งเป็นเปลือกสับปะรดยิ่งดีไม่ต้องล้างนะคะ เพราะถ้าล้างออกตัวเอนไซม์จะถูกสลายไปกับน้ำ

น้ำหมักมีประโยชน์หลายอย่างค่ะ ใช้เทลงในโถส้วมก็จะไม่ตันและไม่มีกลิ่นสามารถนำไปถูพื้นบ้านป้องกันแมลงวันและแมลงสาบ  ผสมน้ำให้เจือจางอาบน้ำสัตว์เลี้ยงได้ และผสมให้เจือจางผสมกับน้ำให้สัตว์เลี้ยงดื่ม เพราะถ่ายออกมาจะไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะ

ที่สำคัญอีกอย่างนะคะ น้ำหมักนี้จะไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมเด็ดขาด ถ้าไหลลงไปในแม่น้ำลำคลองยิ่งไปเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับแหล่งน้ำนั้น สิ่งที่สังเกตได้คือถ้าแหล่งน้ำบริเวณนั้นมีปลาที่มีเกล็ดอาศัยอยู่ แสดงว่าแหล่งน้ำที่มีจุลินทรีย์ในน้ำมากค่ะ

หัวเชื้อ EM สามารถเก็บได้นานประมาณ 1 ปี โดยปิดฝา ให้สนิท อย่าทิ้ง EM ไว้กลางแดด และ อย่าเก็บไว้ในตู้เย็น เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิปกติ ทุกครั้งที่แบ่งไปใช้ต้องรีบปิดฝาให้สนิท เพื่อไม่ให้เชื้อโรค หรือจุลินทรีย์ในอากาศที่เป็นโทษ เข้าไปปะปน 

หาก EM เปลี่ยนเป็นสีดำมีกลิ่นเหม็นเน่า ถือว่า EM ตาย ไม่สามารถใช้ประโยชน์ ได้อีก ให้นำ EM ที่เสียผสมน้ำรดกำจัดหญ้าและวัชพืชที่ไม่ต้องการได้

 

กรณีเก็บไว้นานๆ จะมีฝ้าขาวเหนือผิวน้ำ แสดงว่า EM พักตัว เมื่อเขย่าภาชนะ ฝ้าสีขาวจะสลายตัว กลับไปอยู่ในน้ำเหมือนเดิมนำไปใช้ได้ เมื่อนำไปขยายเชื้อในน้ำและกากน้ำตาล จะมีกลิ่นหอมและ เป็นฟองขาวๆ ภายใน 2-3 วัน ถ้าไม่มีฟอง น้ำนิ่งสนิทแสดงว่าการหมักขยายเชื้อยังไม่ได้ผล

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เสียสละมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อชุมชนของเรา
“บ้านกระแชงสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ เชิดชูแหล่งท่องเที่ยว“


Tags : ชมรมจักรยาน  บ้านกระแชง  น้ำหมัก EM

view