สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

น้ำหมักเพื่อชุมชน2

น้ำหมักเพื่อชุมชน2

อีกก้าวหนึ่งของความมุ่งมั่น และตั้งใจของชมรมจักรยานบ้านกระแชง ซึ่งมีคุณสายัณห์  ประธานฯ คนขยัน นำสมาชิกจิตอาสาของชมรมฯ และชาวบ้านในตำบลบ้านกระแชง ทั้ง 4 หมู่ ทำน้ำหมักชีวจุลินทรีย์ (EM) สร้างสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

  • ชุมชนจะน่าอยู่ เกิดจากชาวบ้าน และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ปลอดสารเคมี

กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลบ้านกระแชง คงไม่มีวันหยุด  นิ่ง  วันนี้พวกเราในนามของชมรมจักรยานบ้านกระแชงและจิตอาสา ๙ องค์กร  ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ในการผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ พร้อมกับให้ความรู้และประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับจากน้ำหมักจุลินทรีย์ 

และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านในตำบลบ้านกระแชง  ได้เริ่มหันมาใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติบำบัดธรรมชาติกันเอง  และยังช่วยลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสภาพดิน  แม่น้ำลำคลอง รวมถึงยังเป็นการลดรายจ่ายของชาวบ้านในชุมชนได้อีก เช่น

เรานำน้ำหมักจุลินทรีย์ไปผสมกับน้ำให้เจอจาง นำไปรดพืชผัก ผลไม้ ทางการเกษตร ก็จะให้ออกดอก ออกผลที่ปลอดสารพิษ   ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีที่มีผลทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ใช้เทในโถส้วม จะทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่อุดตัน  ใช้ล้างพื้น ใช้อาบน้ำสัตว์เลี้ยง ฯลฯ  


ลดการใช้สารเคมีที่มีจำหน่ายในท้องตลาดราคาแพง เพราะสารเคมีเหล่านี้เมื่อไหลลงสู่ดินหรือลำน้ำ ก็จะไปทำลายความสมดุลตามธรรมชาติ สิ่งที่พวกเราทำ  เราพยายามทำครอบคลุมให้ครบทั้ง 4 หมู่ในตำบล ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ลงพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 3 ผลที่ได้จากหมู่ 1 และหมู่ 3 ตอนนี้น้ำหมักจุลินทรีย์เห็นผลค่อนข้างชัดเจน 

การหมักเกิดจุลินทรีย์เชื้อราขึ้น ซึ่งเราใช้เวลาในการหมักประมาณ 10 ถึง 15 วันก็สามารถนำมาใช้ได้  เราพยายามให้ชาวบ้านในตำบลบ้านกระแชง  ได้ทดลองใช้และให้เขาได้เรียนรู้และเห็นคุณประโยชน์ของการลดใช้สารเคมี  เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่น่าอยู่สู่ลูกหลานต่อไป


วันนี้ 6  พ.ค. 61 พวกเราชมรมจักรยานบ้านกระแชง และเครือข่ายจิตอาสา ๙ องค์กร  ได้ลุยไปผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ หมู่ 2 บ้านผู้ใหญ่หรรษา  และหมู่ 4 บ้านพรจนา (อสม.) ตอนนี้เราก็ทำครบทั้ง 4 หมู่ ในตำบล  พวกเราต้องการเริ่มต้นการรณรงค์ให้ชาวบ้านกระแชงเราลดการใช้สารเคมี แต่เราหันมาใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติมาบำบัดธรรมชาติในชุมชนให้ดีขึ้น.....

ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปกรณ์พัฒน์  ประธานภาคีเครือข่ายจิตอาสา ๙ องค์กร  ที่ท่านได้สนับสนุนอุปกรณ์ หัวเชื้อ ทุกอย่างให้กับชุมชนเราให้เดินหน้ารักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเราค่ะ

  • งานทุกอย่างจะประสบความสำเร็จไม่ได้ ถ้าไม่มีครูผู้ถ่ายทอดความรู้  ขาดการเรียนรู้  ขาดการลงมือปฏิบัติ งานทุกงานย่อมล้มเหลว....

เราจะสานต่อความตั้งใจ ก้าวไปข้างหน้า เพื่อชุมชน 

ในนามของชมรมจักรยานบ้านกระแชง  ขอเป็นตัวแทนชาวบ้านในชุมชน  ขอกราบคารวะ อาจารย์ปกรณ์พัฒน์  เทพเอื้อตระกูล (ประธานภาคีเครือข่ายจิตอาสา ๙ องค์กร) ที่ท่านเป็นครูผู้สอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเรา รวมถึงยังสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พวกเราได้นำความรู้มาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านกระแชง ให้เข้มแข็งและน่าอยู่

   

สมนึก  สงวนตระกูล
เลขาชมรมจักรยานบ้านกระแชง  รายงาน
6 พฤษภาคม 2561

Tags : EM  ชมรมจักรยาน บ้านกระแชง

view