สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ดิจิตัลสู่ประเทศไทย 4.0

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ดิจิตัลสู่ประเทศไทย 4.0


“เปลี่ยนวิธีคิด พัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ”

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี่และบริการดิจิทัล ได้เปิดโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลโลยี่ดิจิทัลชุมชนสู่ประเทศไทย 4.0” ที่หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มาแล้ว 3 รุ่น  และ วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาเป็นรุ่นที่ 4 

เป็นการสัมมนาโดยสุดยอดวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ “ธุรกิจออนไลน์และการทำการตลาดในยุคดิจิตอล” และการแนะนำบริการสุดยอดเครื่องมือการทำธุรกิจออนไลน์ด้วย Google Suite , Line@ , Facebook มาแบ่งปันประสบการณ์การเริ่มต้น เคล็ดลับในการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ความมุ่งหวังที่จะได้จากสัมมนาจากโครงการ คือ
-แนวคิดการทำตลาดออนไลน์ในปี 2561
-เคล็ดลับหลักสำคัญในการทำธุรกิจให้ยอดขายถล่มทลายและไร้คู่แข่ง
-เคล็ดลับหลักการทำช่องทางกระจายสินค้าอย่างไรให้ตอบโจทย์ลูกค้า
-เคล็ดลับการทำการตลาดออนไลน์ด้วยเครื่องมือแบบ Multichannel

ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ มีทั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และฝึกอบรมมาแล้ว ทั้ง 3 ครั้ง และ ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนารุ่นใหม่ เพื่อนำเสนอและร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายได้จริงตามโครงการในระยะที่1 ตามเป้าหมาย 2,000 คน

ในการฝึกอบรมระยะที่2 ซึ่งมีหมายกำหนดการ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ที่ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เป็นการฝึกอบรมสัมนาอย่างเข้มข้น มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผู้ประกอบการ 200 คนเป็นต้นแบบที่สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายได้จริง โดยเน้นการนำเทคโนโลยี่มาประยุกต์ใช้ธุรกิจการเงิน (Fintech : Financial Technology) และการบริหารธุรกิจแบบครบวงจร และสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการทำ workshop ครั้งนี้ คือ

 - รางวัลชุด StartUp e-Commerce ( เว็บไซต์ + โดเมน + โฮสติ้ง ) พร้อมที่ปรึกษาฟรี

 

เป้าหมายการขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” คือการก้าวไปสู่การเป็น “ประเทศที่มีรายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่มีการนำเข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้จริง จะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และสามารถลดการพึ่งพาต่างชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ เป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

 

ติดตามโครงการได้ที่ : http://inter2.pnru.ac.th/digital/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โทร 02-544-8577 หรือ 081-566-7176.


Tags : ขายออนไลน์  E-commerce  ดิจิทัลชุมชน

view