สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สมุนไพรพอกเข่า ชมรมลีลาสวรรค์

สมุนไพรพอกเข่า ชมรมลีลาสวรรค์

ชมรมผู้สูงอายุลีลาสวรรค์ กับสุขภาพชุมชน

เมื่อ ปี2552 กระทรวงสาธารณะสุข มีนโยบายให้ รพสต. ต้องมีชมรมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสังคมผู้สูงวัย ในหมู่ อสม.และผู้สูงอายุที่รักสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุลีลาสวรรค์ จึงกำเนิดขึ้น และจัดกิจกรรมดูแลกันและกันตั้งแต่นั้นมา

ปัจจุบัน ชมรมลีลาสวรรค์ มีกิจกรรมต่อเนื่อง พบปะสังสรรค์กันทุกเดือนๆ ละครั้ง มีการถ่ายทอดความรู้ จากหมอ จากสมาชิก และจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง จาก อบต. สป.สช. สาธารณสุข สสส. กศน. และมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเรามีภาคีเครือข่ายมากมาย เช่น จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุคลอง 5 เพื่อนำสมาชิกไปทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เป็นประจำ


ในแต่ละช่วงของปี เราจะมีกิจกรรมประจำ คือ

 • กิจกรรมงานสงกรานต์เดือนเมษายน
 • กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาเดือนมิถุนายน
 • กิจกรรมทำบุญวันแม่เดือนสิงหาคม
 • กิจกรรมศึกษาดูงานช่วงเดือนพฤศจิกายน ตามมติของสมาชิกว่าต้องการ ไปที่ไหน มีกิจกรรมอะไร เช่น ไปมอบของ ไปทำบุญไหว้พระ ศึกษาดูงานต่างๆ เป็นต้น

ด้านงบประมาณของชมรม เรามีการจัดเก็บเงินสมาชิกเป็นรายปีๆ ละ 240 บาท หรือเดือนละ 20 ต่อท่าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม แต่ละเดือน เราโชคดีที่มีหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนชมรม ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทำให่เราสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

กิจกรรมประจำของชมรมฯ  เป็นการเยี่ยมเยียนสมาชิกที่เจ็บป่วยถึงบ้าน มีเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต ชมรมผู้สูงอายุลีลาสวรรค์ มีการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการ มีวาระละ 2ปี  เป็นการเลือกตั้งของสมาชิกทุกตำแหน่ง ตั้งแต่จัดตั้งชมรมมามีกรรมการของชมรมฯ หลายท่านได้รับเลือกติดต่อกันมาตลอด อย่างเช่น ประธาน อ.ศีลธรรม รอดไหม และ รองประธาน ชุติมา ลมเชย 

ในปี2560 เราจัดตั้งวงอังกะลุงลีลาสวรรค์ เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมเพื่อความบันเทิง เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชมรมค่ะ

ชมรมผู้สูงอายุลีลาสวรรค์ ได้รับรางวัล

 • นวัตกรรมเส้นสานแก้นิ้วล็อค และรางวัลนวัตกรรมวงล้อสุขภาพ 
 • รางวัลรองชนะเลิศชมรมผู้สูงอายุดีเด่น อันดับที่1 ปี2558
 • รางวัลชนะเลิศชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ของจังหวัดปทุมธานี ปี 2559

นอกจากกิจกรรมต่างๆ แล้ว เรายังมีสินค้าของชมรมฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ไทยทำ ไทยใช้  เช่น

 • ยาหม่องไพล
 • ลูกประคบสมุนไพร
 • น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน
 • ชาสมุนไพร ต่างๆ
 • งานประดิษฐ์จากผ้า  เป็นต้น

ชมรมผู้สูงอายลีลาสวรรค์ มีการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเป็นประจำ อย่างเช่น การถ่ายทอดภูมิปัญญา ผ่านรายการลุยไม่รู้โรย ช่วงสูงวัยใจเกินร้อย ของชมรมผู้สูงอายุลีลาสวรรค์ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และติดต่อเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และกิจกรรมประจำปีของชมรมได้ตามตารางกิจกรรมข้างต้น ได้ที่ ชุติมา ลมเชย โทร.084-536-5250 หรือติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ “เครือข่ายสูงวัยใจอาสา” โทร. 809-448-2809

ติดตามชมการทำซองใส่แว่นตา และสมุนไพรพอกเข่า ได้ในรายการ ลุยไม่รู้โรย ช่วง สูงวัยใจเกินร้อย ทางสถานีโทรทัศน์ Thai pbs ช่อง HD3 ค่ะ

ชุติมา ลมเชย
8-6-2561

Tags : สมุนไพร พอกเข่า  ศีลธรรม รอดไหม

view