สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คุ๊กกี้เห็ดหลินจือ+ถังเช่า

คุ๊กกี้เห็ดหลินจือ+ถังเช่า

อาหารเพื่อสุขภาพ จากราชาเห็ดและราชินีเห็ด

สมัยนี้เรื่องของสุขภาพต้องมาก่อน จึงมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสนองความต้องการของคนสมัยใหม่เป็นจำนวนมาก ที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรและเห็ด

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ : คุกกี้เห็ดหลินจือ+ถังเช่า

เห็ดหลินจือซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งเห็ด และเห็ดถังเช่าราชินีแห่งเห็ด ซึ่งแต่ก่อนจะแพงมาก อาจารย์บุญเลิศ ไทยทัตกุล ครูภูมิปัญญาไทยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อน กิโลกรัมราคาเป็นแสน จึงเป็นที่นิยมเฉพาะในกลุ่มผู้มีฐานะเท่านั้น

ปัจจุบันด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่๙ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำการเพาะเห็ดหลินจือออกเผยแพร่สู่ประชาชน มีการพัฒนาแพร่หลาย ทำให้ชาวบ้านทั่วไปได้เข้าถึงและมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย เช่นชาเห็ดหลินจือ เห็ดหลินจือสกัด ยาสีฟันเห็ดหลินจือ เป็นต้น

ที่ศูนย์เพาะเห็ดถ้ำกระบอก พ.ท. พรชัย ผลแก้ว หัวหน้าศูนย์ ได้ทำการศึกษาและพัฒนาการเพาะเห็ดครบวงจร หลากหลายสายพันธ์ุ โดยเฉพาะเห็ดหลินจือ และเห็ดถังเช่า แล้วถ่ายทอดให้ชาวบ้านที่มาเข้าฝึกอบรม ด้วยต้องการให้คนทั่วไปได้มีโอกาสเพาะเลี้ยง และขายได้ในราคาถูก

และเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรักสุขภาพ จึงได้ร่วมกับลูกศิษย์นำเห็ดหลินจือ และเห็ดถังเช่า มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “คุกกี้เห็ดหลินจือ+ถังเช่า” ออกจำหน่าย โดยมีการเปิดตัวในงานอบรมเชิงปฏิบัติการนำสินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ ที่วังรีรีสอร์ท นครนายก และได้รับความชื่นชมจากสมาชิกที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้รักสุขภาพ

ผู้สนใจต้องการอบรมอาชีพเสริมด้านเกษตรธรรมชาติ ปลูกผักไฮโดรโปนิก การเพาะเห็ด การแปรรูปเห็ด การทำคุกกี้เห็ด หรือนำคุกกี้เห็ดหลินจือ+ถังเช่า ไปจำหน่าย ติดต่อได้ที่ศูนย์เพาะเห็ดถ้ำกระบอก โทร. 080-598-8333 หรือติดต่อผ่านกลุ่มสูงวัยใจอาสา โทร. 089-448-2809 

ช่วยกันสร้างสังคมไทยให้เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา เพื่อชุมชนก้าวไกล ประชาชนไทยสุขภาพดี มีความยั่งยืน ครับ

คลิปเห็ดหลินจือโครงการหลวงและสรรพคุณ
https://www.youtube.com/watch?v=TPaUP1-6-44

พิสุทธิ์ สมประสงค์
ประธานกองทุนใจอาสา
7 กรกฎาคม 2561


Tags : เห็ดหลินจือ เห็ดถังเช่า ผลิตภัณฑ์ชุมชน

view