สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ออนไลน์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ออนไลน์

เว็บไซต์ชอปปิง 'ผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์'

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่-สสส.เปิดตัวเว็บไซต์ชอปปิงผลิตภัณฑ์ชุมชน http://www.hcshopping.org  ขายสินค้าชุมชนท้องถิ่นออนไลน์ ผ้าพื้นเมือง ข้าวออร์แกนิก สินค้าสุขภาพ คุณภาพดี หนุนชาวบ้านเพิ่มมูลค่าสินค้า พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ อบรมเทคนิคขายของออนไลน์ ชี้ช่วยสร้างรายได้ ลดปัญหาการว่างงาน สร้างสังคมสุขภาวะ

สสส.และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้ร่วมกันเปิดตัวเว็บไซต์ www.hcshopping.org ซึ่งมาจากคำว่า healthy community หมายถึง สังคมชุมชนของคนรักสุขภาพ เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยจะทำหน้าที่เป็นตลาดเพื่อใช้ระบายสินค้าของชุมชน ด้วยระบบการตลาดแบบออนไลน์ (digital market) โดยมี สินค้าหลัก 6 หมวด คือ

1. ผ้าพื้นเมือง ที่เป็นสินค้าจากภูมิปัญญา ซึ่งมีหลากหลาย ประกอบด้วย ผ้าไหม ผ้าคราม ผ้าไทยทรงดำ ผ้าไทใหญ่ ผ้าปากะญอ ผ้ามัดหมี่ และ ผ้าบาติค/ปาเตะ  

2. ข้าว/โรงสี  ซึ่งเป็นสินค้าจากการเกษตรยั่งยืน เช่น ข้าวสารหลากสายพันธุ์ ขนมที่แปรรูปจากข้าว 

3. สินค้าแปรรูป ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและวัสดุในพื้นที่ เช่น หน่อไม้ดอง แหนมหมู ส้มปลา ถั่วตัด ข้าวเกรียบจากผลไม้ 

4.สินค้าสุขภาพ เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน เช่น สมุนไพรรักษาสุขภาพ และของใช้ที่ผลิตจากสมุนไพร 

5.สินค้าหัตกรรม จากภูมิปัญญาและแรงงานของชุมชน เช่น กระเป๋าสานจากไม้ไผ่ จากสายป่าน กระเป๋าผ้า กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ 

6. พืชผักผลไม้ ตามฤดูกาล เช่น กล้วยหอม ลองกอง และส้มโอ 

ซึ่งผลิตภัณฑ์มาจากเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่เป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 2,500 แห่ง ทั่วประเทศ โดยที่สมาชิกจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการจัดการสินค้านำมาลงเว็บไซต์

http://www.thaihealth.or.th/Content/33049-เว็บไซต์ชอปปิง%20'ผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์’.htm

ติดตามเราผ่านทาง RSS Feedyoutube channeltwiiterfacebook 

online-6-8-2561

Tags : เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ออนไลน์

view