สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บัตรประชารัฐกดเงินสด

บัตรประชารัฐกดเงินสด

การใช้บัตรผู้มีรายได้น้อย 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ'


รัฐไฟเขียวเพิ่มเงินช่วยเหลือในบัตรสวัสดิการ สามารถเบิกเป็นเงินสดได้
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่แสดงความประสงค์จะพัฒนาตนเอง
ในแบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคล ตามมติ ครม. ได้อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรายเดือน

โดยผู้ที่รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทจะได้เพิ่ม 200 บาท/เดือน/คน

และผู้มีบัตรฯ ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท จะได้เพิ่ม 100 บาท/เดือน/คน

ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือน ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 

ซึ่งวงเงิน 200 บาท และ 100 บาทที่ได้รับเพิ่มขึ้นจะสามารถถอนเป็นเงินสดได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย

ผญ.น้อย นันทา แย้มงาม
4/9/2561

Tags : บัตรประชารัฐ  กดเงินสด  เอทีเอ็มกรุงไทย

view