สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พลังภูมิปัญญาผู้สูงวัย สู่สังคมยุคใหม่ ๔.๐

พลังภูมิปัญญาผู้สูงวัย สู่สังคมยุคใหม่ ๔.๐

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
ถนนรังสิต-นครนายก คลอง ๕

 

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน “พลังภูมิปัญญาผู้สูงวัย สู่สังคมยุคใหม่ ๔.๐” เพื่อส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ที่มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี่สมัยใหม่

โดยนำประสบการณ์ความรู้ ภูมิปัญญา สร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพจากภูมิปัญญา ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดขยายผล เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และสืบสานสู่เยาวชนและคนในสังคมรุ่นต่อไป

รวมทั้งการรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอีกด้วย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้แทนจาก กศน. ภาคเอกชน ภาครัฐ ชมรมองค์กรด้านผู้สูงและเครือข่าย นักเรียน/นักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๓๕๐ คน

ในงานประกอบบูทแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้สังอายุ และเครือข่าย มากกว่า ๒๐ บูท ในแต่ละบูทมีการสาฑิตและถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ฝึกปฎิบัติ ทำด้วยตัวเอง และสามารถอุดหนุนสินค้าของผู้สูงอายุติดมือกลับบ้าน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนใจอาสา ได้รับเชิญร่วมออกบูทแสดงผลิตภัณฑ์และงานฝีมือด้วยทั้งหมด ๓ บูท ประกอบด้วย บูทงานประดิษฐ์ศิลปะจากไม้ไอติม ของลุงแดง ใจอาสา หรือครูพิสุทธิ์ สมประสงค์ มีเวิร์คชอป ทำงานประดิษฐ์ไม้ไอติม ให้ผู้ร่วมงานลงมือทำและนำกลับบ้าน มีผลงานโคมไฟไม้ไอติม และมีผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ยาสีฟันสมุนไพรไทยโบราณ ของป้าอาบ จากสามโคก ไปจำหน่ายด้วย

บูทที่๒ เป็นชมรมสูงวัยใจอาสา ของครูบรรจง ทองย่น และ ปู่พะยอม น้อยกร เป็นผลิตผลเกษตรครัวเรือน ของชุมชนบ้านกระแชง นำผักสวนครัวทั้งลงกระถาง และปลูกแบบไฮโดรโปนิกในกล่องโฟม ที่ใครๆ ก็ทำเองได้ที่บ้าน มีต้นไม้และปุ๋ย ร่วมทั้งน้ำยาล้างจาน สบู่ และแชมพูจากธรรมชาติ ที่ทำเองใช้เองที่บ้าน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บูทนี้ ครูบรรจง ใจอาสา จะสาทิตการทำแชมพูมะกรูด สูตรบ้านธรรมชาติบำบัด ให้ทุกคนนำไปทำใช้เองที่บ้านด้วย

บูทที่๓ เป็นของครูเปี๊ยก ใจอาสา หรือครูสายพิน วสุวัส ภูมิปัญญางานหัตถกรรมจากชุมชนบางคูวัด นำกลุ่มงานอาชีพ มีสาทิตการทำหมี่กรอบ พร้อมทั้งโชว์การสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก และนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เช่น น้ำพริก-ไข่เค็ม และกระเช้าของขวัญ มาจำหน่ายด้วย

ขอเชิญ ชวนเพื่อนๆ สว. หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ทุกรุ่น นร.โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี และเครือข่าย มาร่วมด้วยช่วยกันในการสืบสานคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อความยั่งยืน สู่สังคมไทย


รายละเอียดในงาน ช่วงเช้า

 • ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นางปราณี ปทุมมา กล่าวรายงาน
 • อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ กล่าวเปิดงาน
 • พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนสูงวัยโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
 • บรรยายเรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ปี๒๕๖๒ กรมกิจการผู้สูงอายุ” โดย ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางศิริลักษณ์ มีมาก
 • บรรยายเรื่อง  “พลังภูมิปัญญาผู้สูงวัย สู่สังคมยุคใหม่ ๔.๐“ โดย นายมานพ ตันสุภายน ปธ.ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ช่วงบ่าย

 • เสาวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภพชีวิตผู้สูงอายุ” โดย
  • นางมัณฑนา ตันสุภายน ครูภาษาอังกฤษโฮงเฮียนคนเฒ่าหนองตอง/Care Giver
  • นางจีรนันท์ ปิติฤกษ์ เทศบาลนครรังสิต
  • นางเรวดี แจ้งไพร ปธ.ชมรมบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
  • ดำเนินรายการโดย นางปราณี ปทุมมา ผอ.ศูนย์ฯ ปทุมธานี
  • นำเสนอ “ช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์” โดยนางอรวิภา คมศิลป์เจริญ ศูนย์ฯ ปทุมธานี

 

พิสุทธิ์ สมประสงค์
กลุ่มสูงวัยใจอาสา รายงาน
5 กันยายน 2561

Tags : ภูมิปัญญา  บุคคลต้นแบบ อาชีพผู้สูงอายุ

view