สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แนะนำชุมชนพฤกษา13

แนะนำชุมชนพฤกษา13

ชุมชนพฤกษา13 คลองหลวง

แนะนำชุมชนประเดิมคอลัมน์ใหม่ กับชมรมผู้สูงอายุรักษ์พฤกษา13 คลอง3 คลองหลวง ปทุมธานีครับ

ได้รับเชิญให้มาเป็นที่ปรึกษา  "ชมรมผู้สูงอายุรักษ์พฤกษา 13"  จาก ร.ต.อุตสาห์  เจรียมพันธ์ ประธานชมรมฯ (รักษาการ)

พร้อมส่งภาพกิจกรรมวันเปิดศาลาเอนกประสงค์ของชมรมฯ  เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา


ศาลาหลังนี้ กลุ่มคนรักษ์ปทุม สร้างให้ชุมชนใช้ทำกิจกรรม ในวันงาน ดร. ปรีชา ชื่นชนกพิบูลย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดป้าย พร้อมชมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

ซึ่งมีผลงานและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ของ ร.ต.อุตสาห์  เตรียมพันธ์

ชุมชนใดต้องการประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพ และ ชมรมผู้สูงอายุ ติดต่อเว็บมาสเตอร์มาได้ครับ ยินดีบริการ

ลุงแดงใจอาสา โทร. 089-4482-809 หรือ
ครูบรรจง ใจอาสา โทร. 087-4514-214 

Tags : ชุมชนพฤกษา13  ชมรมผู้สูงอายุรักษ์พฤกษา13 ร.ต.อุตสาห์ เจรียมพันธ์

view