สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ศูนย์คลอง5 แหล่งภูมิปัญญาสร้างอาชีพ

ศูนย์คลอง5 แหล่งภูมิปัญญาสร้างอาชีพ

สเตชั่นไฟว์ อาทิตย์นี้

นำเสนอเรื่องราวของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ที่คลอง5 ธัญบุรี ถ่ายทอดออกอากาศ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 HD

ศูนย์คลอง5 มีนางปราณี ปทุมมา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ สามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์และทางเฟสบุ๊ก ที่นี่เป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศงานสวัสดิการผู้สูงอายุ บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านผู้สูงอายุ โดยจัดทำทำเนียบเครือข่าย ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ จัดประชุมและอบรมการให้ความรู้งานด้านผู้สูงอายุ  จัดฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ การดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา และกิจกรรมเสริมรายได้

เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านงานจัดสวัสดิการสังคม และการถ่ายทอดภูมิปัญญาสูงอายุสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพและภูมิปัญญา

และเป็นศูนย์จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในสถาบัน บริการให้ผู้สูงอายุภายนอกเข้าไปใช้บริการในตอนกลางวัน บริการที่พักอาศัยรูปแบบสถานสงเคราะห์คือแบบสามัญ แบบเสียค่าบริการ แบบหอพัก  และ ประเภทพิเศษ    

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายในชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมรายได้  การซ่อมแซมที่พักอาศัย ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

ให้คำแนะนำปรึกษาและส่งต่อ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ครอบครัว และประขาขนทั่วไป โดยให้คำแนะนำปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมายอีเมล์ ให้คำแนะนำปรึกษาในศูนย์บริการ และออกปฏิบัติงานหน่วยให้คำแนะนำปรึกษาเคลื่อนที่

ที่นี่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีชมรมบุคคลต้นแบบผู้สูงอายุเป็นแกนหลักประสานงาน นส. ปัจจุบันผ่านหลุกสูตรไปแล้ว 9 รุ่น มี ชมรมสูงวัยใจอาสา ซึ่งก่อตั้งโดยแกนนำกลุ่มจาก 7 อำเภอ เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่าย ผ่านเว็บไซต์ใจอาสา www.jairsa.com  ศูนย์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบ ชมรมสูงวัยใจอาสา และกิจกรรมชุมชน


และเป็นที่ตั้งของบ้านอุ่นรักษ์ ฝึกโยคะ เพื่อสุขภาพ นำฝึกบริหารลมปราณเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเข้าจังหวะ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น.-11.00 น. ฟรี...! (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) facebook บ้านอุ่นรักษ์ โครงการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- รู้รักสามัคคี
- มีสำนึกต่อส่วนรวม
- ร่วมกันสร้างสรรสังคม
- ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข
- มีสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง
- ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 

ติดต่อขอรายละเอียด :

ศูนย์พัฒนาฯ ผู้สูงอายุคอง5 : 02-577-1958  facebook   
และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

ชมรมบุคคลต้นแบบผู้สูงอายุ : 081-926-2657
ชมรมสูงวัยใจอาสา และ เว็บไซต์ใจอาสา : 089-448-2809 
facebook : Pisut Somprasong  

 

Tags : สเตชั่นไฟว์ ศูนย์คลอง5  ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

view