สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การจัดการขยะโดยชุมชน

การจัดการขยะโดยชุมชน


สานใจฟอรั่ม "การจัดการขยะโดยชุมชน" 

หัวข้อบรรยายสรุป  ในช่วงเช้า 
• "ทิศทางสื่อสาธารณะกับการสนับสนุนการปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง" โดย รศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
• "ภาคีสนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง" โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
• ชวนคุย ชวนคิด “ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส
• กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบทเรียนเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน ว่าด้วยเรื่อง “การจัดการขยะโดยชุมชน” นำเสนอรูปธรรมความสำเร็จในพื้นที่


ด้านนอก เป็นบรรยากาศแบบไทยๆ นำผลิตผลจากธรรมชาติ มาจัดเตรียมทั้งเครื่องดื่มและขนมไทยๆ เสริฟเป็นอาหารว่าง เช่น น้ำสมุนไพร หลากรส กล้วยตาก ขนมตาล ห่อใบตองใส่ห่อผ้าเช็ดหน้า และคอฟฟี่เบรก เป็นกล้วยน้ำว้าสด ลูกอวบกลม หวานพอดี ในภาพอาจารย์สุรเดช เดชคุ้มวงศ์ ทักทายให้กำลังใจน้องๆ

น้องจุและน้อย เป็นเกษตรกรจากโรงเรียนชาวสวนคลองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม มีกลุ่มเกษตรกร 8 ครอบครัว ร่วมก่อตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกร นักศึกษา นักเรียน ที่สนใจมาเรียนรู้ ทั้งสองคนนำกล้วยตาก ห่อใบตอง ผ้าเช็ดหน้า ไว้เช็ดปาก น้ำสมุนไพร มาบริการในงานสานใจสานพลังภาคีสนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง

ธีมของงานวันนี้คือ "นุ่งซิ่น หิ้วปิ่นโต" นางแบบประชาสัมพันธ์ พี่ดา พังงาแห่งความสุข  ป้านุ้ย กินห่อเกาะสมุย  อ.เกด ผู้งดงามแห่งปฐมนคร

“ผ้าซิ่น ปิ่นโต กิน อยู่ ง่าย งาม” #สานใจฟอรั่ม ชุมชนจัดการขยะ”

ส่วนมื้อเที่ยงที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้ผู้เข้าร่วมงาน เป็นเมนูปิ่นโต เลือกได้ตามใจคนละเถา หิ้วมานั่งรับประทานร่วมกันที่ชั้นล่าง มีดนตรีบรรเลง เพิ่มรสชาดให้อาหาร

ส่วนช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่ม เป็น 5 ภาค คือ เหนือ อีสาน กลาง ใต้ และกรุงเทพฯ นำประะเด็นสำคัญๆ มาช่วยกันสังเคราะห์ และพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน "ยุทธศาสตร์ชมชนเข้มแข็ง'" จากกรณีศึกษา

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยความสำเร็จ

2. ประเด็นที่จะนำเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

3. แนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การปฎิรูปชุมชนเข้มแข็งคลิป สานใจฟอรั่ม การจัดการขยะโดยชุมชน Thai PBS 4 ตุลาคม 2561

Tags : ขยะชุมชน  สานใจฟอรั่ม  ไทยพีบีเอส

view