สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขยะชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

ขยะชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

ขยะชุมชนกับคนซื้อขยะ

บทนำ

มุมมองที่แตกต่างของการจัดการขยะในชุมชน ของ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ “ขยะคือทรัพยากรธรรมชาติ ที่วางไว้ผิดที่ผิดทาง”

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง “วงษ์พานิชย์” กล่าวในภาคีสานใจสานพลัง จัดการขยะโดยชุมชน ว่า ขยะคือทรัพยากรธรรมชาติ ที่วางไว้ผิดที่ผิดทาง

วงษ์พานิชย์ เริ่มต้นกิจการเมื่อปี 2517 ด้วยเงินลงทุนเพียง 1,000 บาท โดยใช้รถปิกอัพเก่าๆ 1 คัน ออกรับซื้อของเก่าตามหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก

รับซื้อวัสดุเหลือใช้และวัสดุที่ต้องการกำจัดประเภท พลาสติก กระดาษ โลหะ ขวดแก้ว อุปกรณ์สำนักงาน นำมาคัดแยก สร้างมูลค่าเพิ่ม จนกลายเป็นธุรกิจ และสร้างกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลระดับประเทศ

ปัจจุบันเป็นโรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิล ที่ทันสมัยที่สุดแห่งประเทศไทย ด้วยเงินลงทุนกว่า 50 ล้านบาท สามารถรองรับปริมาณขยะได้ถึง 800,000 – 1,000,000 กิโลกรัม/วัน

ธุรกิจบริการของ “วงษ์พานิช”

  • การรับซื้อ
  • การรีไซเคิล
  • การอบรมให้ความรู้
  • การทำลายเอกสารความลับ
  • เครื่องมือ-เครื่องจักร
  • บริการพิเศษอื่นๆ ทุบ รื้อถอนอาคาร
  • บริการเก็บกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
  • บริการออกเอกสารรับรองยืนยันการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์

โครงการจัดการขยะโดยชุมชน ปากคลองบางโพธิ์เหนือ

ได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สสส. ผ่านทาง ม.ราชภัฎวไลอลงกรณ์ ประจำปี 2561 มีนายบุญรุ้ง พันสาย เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกร่วมโครงการ คือ นายพินิจ พุดพ่วง, นายนริศ เผ่าพันธุ์, นางศิริลักษณ์ พันสาย, นางสุรินทร์ ชอบช่าง, นายประมวล ทองประดิษฐ์, นางวรรณา ชุบศรี, นางบุญสม พวงกุหลาบ, นส.ภุมรี เผ่าพันุ์ธ์, นายสุพจน์ วงษ์รุ่ง

เริ่มดำเนินกิจกรรม และจัดประชุมจัดตั้งกรรมการ เมื่อต้นเดือนกันยายน และประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือการให้ความรู้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมกันจัดการขยะภายในชุมชน ให้มีการคัดแยกขยะเปียก นำมาทำเป็นน้ำหมัก และขยะแห้งที่สามารถนำมารีไซเคิล โดยโครงการฯ จะรับซื้อ เพื่อนำมาเพิ่มมูลค่า และใช้ประโยชน์ใหม่ สร้างงานเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว

 

ในการประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้มีพิธีส่งมอบที่ใส่ขยะประจำชุมชน ให้แก่กรรมการของแต่ละกลุ่ม นำไปตั้งประจำในพื้นที่ทั้งหมด 8 ชุด และแจกน้ำหมักให้ทุกคนนำไปใช้ในครัวเรือน

เนื่องจากชุมชนบางโพธิ์เหนือเป็นพื้นที่ใกล้ปากคลอง การจัดการขยะเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมมีความสำคัญมาก เพราะการทิ้งขยะลงในคลองทำให้น้ำเน่าเสีย จึงมีมติจากที่ประชุม ให้มีการจัดทำถังจัดการขยะเปียก ประจำพื้นที่ แล้วนำมาทำเป็นน้ำหมักไว้แจกจ่ายในชุมชน ใช้ในครัวเรือน วัด โรงเรียน และบำบัดน้ำเสียในคลอง


ตัวแทนบ้าน วัด โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 100 คน

ติดตามกิจกรรม โครงการ และต้นแบบชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะโดยชุมชน ได้ที่นี่ แนะนำกิจกรรมหนือโครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดการจัดการขยะโดยชุมชน ได้ที่ กลุ่ม Line สูงวัยใจอาสา หรือ 089-448-2809 ยินดีประชาสัมพันธ์ และเป็นสื่อกลางภาคีเครือข่ายสานใจสานพลังจัดการขยะโดยชุมชน 

พิสุทธิ์ สมประสงค์
ภาคีเครือข่ายสานใจสานพลังจัดการขยะโดยชุมชน
10 ตุลาคม 2561

Tags : ขยะชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง  ภาคีเครือขายสานใจฟอรั่ม

view