สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DIY ต้นไม้ของพ่อ 2

DIY ต้นไม้ของพ่อ 2

จุดประสงค์ของ DIY ต้นไม้ของพ่อ อยู่ที่การใช้จินตนาการของแต่ละคน ในการติดกิ่งก้านสาขา ที่ยื่นออกจากลำต้นของแต่ละด้าน ซึ่งต้องคิด ต้องออกแบบ ให้แต่ละด้านไม่เหมือนกัน แต่เมื่อเสร็จแล้วรวมกันเป็นพุ่มที่สวยงาม

ขั้นตอนการทำ

1. ต่อไม้ไอติมเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ทั้งหมด 5 กรอบ

2. เสริมความแข็งแรง ด้านข้างของกรอบทั้ง 2 ด้าน 

3. นำกรอบ 2 อันมาต่อเป็นฉาก 90 องศา 2 ชุด ดูรูปที่ 1 - 2


4. นำกรอบที่ต่อเป็นฉาก 90 องศามาทากาวต่อกันเป็นกนอบ 4 แฉก ดูรูปที่ 3

5. ใช้ไม้ไอติมใหญ่ เสริมเป็นกากะบากตรงกลาง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการติด

6. นำกรอบที่เหลือ มาเป็นฐานกรอบ 4 แฉก ดูรูปที่ 4

7. นำไม้ไอติมมาต่อตามความยาว โดยใช้ไม้ไอติม อีกอันทากาวติดตรงกลาง

8. นำไม้ไอติมที่ต่อความยาว 2 อัน เอามาประกบกัน ทำเป็นลำต้น เสียบตรงกลางกรอบ 4 แฉก ใช้ไม้ไอติมเสริมตรงกลางเพิ่มความแข็งแรง ดูรูปที่ 4

กรอบสี่เหลี่ยม 4 อันต่อเข้ามุมเป็นฐาน ต่อเสาสูงเสียบกลางเป็นลำต้น 

9. ออกแบบกิ่งใหญ่ต่อกับลำต้น ให้น้ำหนักทั้งสองด้านพอๆ กัน

10. จากนั้นจึงต่อกิ่งสาขาจากกิ่งใหญ่ ของแต่ละด้าน เมื่อมองรวมกันแล้วให้เป็นพุ่มโปร่ง 

การต่อกิ่งก้านสาขา ของต้นไม้เป็นงานศิลปะ ที่ใช้จินตนาการ จากความทรงจำ การมองเห็น แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นงานประดิษฐ์ ทิศทางของกิ่งจะชี้ขึ้น เมื่อครบทั้งสี่ด้านจะเป็นพุ่มใหญ่ ที่กำลังเติมโตและเบ่งบาน

สำหรับน้องๆ การเริ่มต้น เป็นสิ่งสำคัญ การทำงานเป็นทีมเวิร์ค ช่วยกันแสดงความคิดเห็น ช่วยกันติชม และปรับเปลี่ยนแก้ไข งานจะออกมาดูดี เป็นที่พอใจของทุกคน นี่คือหัวใจสำคัญของ "ต้นไม้ของพ่อ" ต้นไม้แห่งความรัก ความพร้อมใจกันเสริมแต่งให้ออกมาดูดี ด้วยความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน


ต้นไม้ของพ่อ จะเติบโตและสวยงาม ขึ้นอยู่กับการนำไปต่อยอด ตกแต่ง ทาสี ประกอบเรื่องราว เป็นต้นไม้แห่งความรู้ ความทรงจำ ตั้งแสดงในนิทรรศการ ตั้งประดับบนโต๊ะทำงาน เพื่อเล่าเรื่องราวของพ่อ "พระผู้เป็นร่มไม้ใหญ่" ให้คนไทยรักกันตลอดรัชกาลของพระองค์

ลุงแดง ใจอาสา
28 ตุลาคม 2561


Tags : ต้นไม้ของพ่อ  ศิลปะ ประดิษฐ์  ไม้ไอติม

view