สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ห้องเรียนสูงวัย 4.0

ห้องเรียนสูงวัย 4.0

Startup AEC 4.0

มหาวิชชาลัยชุมชนบ้านกระแชงแสนสุข มีความดำริจะจัดให้มีห้องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาระอาชีพผ่านผู้นำชมรมผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบ ให้เป็นห้องเรียนต้นแบบที่นำเอาเทคโนโลยี่สมัยใหม่มาผสมผสาน โดยล้อกับ AEC 4.0 ที่หมายถึง Aging Education Class 4.0

การดำเนินงานเริ่มจากรวบรวมกลุ่มตัวอย่างภูมิปัญญาต้นแบบจากชมรมผู้สูงอายุ และ ชมรมบุคคลต้นแบบฯ ของจังหวัดปทุมธานี ที่มีผลงานเด่นชัด เป็นจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจะได้มีการนำเสนอ เพื่อปรึกษา หารือ และรวบรวมรายชื่อภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบ จากสมาชิกชมรมบุคคลต้นแบบฯ และชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ ในการประชุมประจำปีของชมรมบุคคลต้นแบบ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นี้

เป็นที่น่าเสียดายที่การประชุมประจำปี 2561 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของชมรมบุคคลต้นแบบฯ ยังไม่ได้เริ่ม ก็มีสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง ได้มาเสียชีวิตเสียก่อน คือ

  • ลุงผึ้ง ด.ต. ชัยสิทธิ์ ลมเชย อายุ 70 ปี 
    ภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและอาสาสมัครคุมประพฤติ ของชมรมผู้สูงอายุตำบลบึงคำพร้อย
  • ปู่พยอม นายพยอม น้อยกร อายุ 82 ปี 
    ภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบเกษตรครัวเรือน ของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง จังหวัดปทุมธานี

เป็นการสูญเสีย “ภูมิปัญญาจิตอาสาต้นแบบ” ที่เสียสละทำประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

พวกเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองท่าน มา ณ ที่นี้

ชมรมบุคคลต้นแบบผู้สูงอายุฯ
ชมรมฯ ลีลาสวรรค์
ชมรมฯ สูงวัยใจอาสา

19 พฤศจิกายน 2561

 

Tags : Aging  Education  Class 4.0

view