สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปลูกผักสลัดในถาด

ปลูกผักสลัดในถาด

Pu-payom4

การปลูกผักสลัดในน้ำนิ่ง

ง่ายๆ ที่ละขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมฟองน้ำสำหรับเพาะเมล็ดพันธ์ ชนิดของเมล็ดผักสลัด การเตรียมปุ๋ย A+B และการนำกล้าผักที่เพาะ ลงในถาดโฟมปุ๋ยน้ำ AB

ขั้นตอนการปลูกผักในน้ำนิ่ง

อุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้

    1. ฟองน้ำหนา 1 นิ้ว

    2. ไม้บรรทัด

    3. คัทเตอร์

    4. ปากกาเมจิก

    5. ปากคีบ คีบเมล็ดพันธ์ผัก

    6. เมล็ดพันธ์ผักสลัด

การเตรียมฟองน้ำสำหรับเพาะเมล็ดพันธ์ผัก

    1. ฟองน้ำหนา 1 นิ้ว                        

    2. แบ่งช่องตามความยาวเป็น 4 ช่อง

    3. แบ่งช่องตามขวาง ประมาณ 1 นิ้ว ได้ 10 ช่อง    

    4. ใช้คัทเตอร์กรีดตามเส้นให้ลึกเกือบขาด ทั้งหมดจะได้  40 ชิ้น

    5. ใช้คัทเตอร์กรีดตรงกลางชิ้นฟองน้ำ สำหรับหยอดเมล็ดพันธ์ผัก

    6. นำฟองน้ำมาแช่น้ำ แล้วขยำกับน้ำให้นิ้ม

    7. บีบน้ำทิ้ง ให้ฟองน้ำพอหมาด

    8. ใช้ปากคีบ คีบเมล็ดพันธ์ผัก ใส่ในรูที่ทำไว้

 

     9. แช่ในอ่างน้ำ วางให้ได้รับแสงในร่ม 3-5 วัน ก็จะเริ่มงอกเป็นต้นอ่อน

   10. พอกล้าผัก มีใบ 4 ใบ มีรากยาวประมาณ 2 นิ้ว ให้ย้ายมาลงในถ้วยเพาะ

   11. หรือใช้ปากขวดพลาสติกแทนก็ได้ ดันให้รากยาวเลยปากขวด

   12. วางถ้วยลงในรูโฟมที่เจาะไว้ ให้รากจุ่มในถาดปุ๋ยน้ำ AB

13  ผสมปุ๋ยน้ำ AB ในน้ำสะอาด 2 ฝา กับน้ำ 6 ลิตร

14  เติมปุ๋ยน้ำ AB ลงในอ่างให้พอดี หรือให้โฟมลอยเสมอขอบถาด

15  ใช้เครืองวัด ec ชุ่มวัดความเข้มของปุ๋ยน้ำ AB ผักสลัดประมาณ 1.2

  

วางถาดเพาะ บนพื้นหญ้า ให้ได้รับแสงแดดประมาณวันละ 6-8 โมง ถ้าเป็นพื้นปูน ให้หาโฟมหนาๆ รอง หรือยกสูงจากพื้น เพื่อไม่ให้ปุ๋ยน้ำในถาดร้อน

 

ประมาณเดือนละครั้ง ให้เติมปุ๋ยน้ำ AB และวัดความเข้ม ด้วย ec meter ผักสลัดที่ปลูกในถาดน้ำนิ่ง กลางแจ้งจะเจรญเติบโต มีใบเขียวเข้ม และเร็ดโอ๊ก จะแดงเข้ม ประมาณ 45 – 60 วัน ก็สามารถทยอยเก็บรับประทานได้   

 

เพจแนะนำ :

 http://www.thaihydrohobby.com/article

4 เมษายน 2562

Tags : เกษตรครัวเรือน  ปูพยอม  ปลูกผักไฮโดร

view