สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

@สวนธรรม-สวนแก้ว

@สวนธรรม-สวนแก้ว

ปู่กะตาพาหลานเที่ยว

เที่ยววัดในสวน : วัดสวนแก้ว

กลางอาทิตย์ที่ผ่านมา ปู่กะตาพาหลานเที่ยว หนีความวุ่นวายข่าวการระบาดของโรคโควิด 19 พากันขับรถเข้าสวนชวนกันเข้าวัดสวนแก้ว เพราะได้ข่าวการเปิด“สวนธรรม” และน้ำตกแห่งใหม่ของนนทบุรี แหล่งปักหมุดที่สายบุญไม่ควรพลาด

 

เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ น้องอันตา ชอบมากๆ ตั้งแต่สวนหินปากทางเข้า เรื่อยไปจนถึงกุฎิของหลวงปู่พยอม ห้องรับแขกสีเขียวเข้าบรรยากาศ และดวงตาเห็นทำ ในทุกๆ อย่างที่หลวงปู่ พยายามสร้างขึ้น เพื่อให้เกิด “ความสุขแท้” กับทุกๆ คนที่มาเยือน

ด้วยแรงบันดาลใจที่หลวงปู่ต้องการสร้าง”สวนธรรม” ในวัดสวนแก้ว ให้เป็นสวนอันประเสริฐ เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นอุทยานแห่งการศึกษา สำหรับทุกเพศทุกวัย

ในสวนธรรมจะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย

  • เสมา สัญลักษณ์แห่งพุทธะ แปลว่า เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน กระทรวงศึกษาธิการจึงนำมาเป็นโลโก้ “เสมา” คือ ความใฝ่รู้
  • ตรีศาสตรา สัญลักษณ์ของ ศีล สมาธิ ปัญญา “ธรรมาวุธ” ที่ไว้ปราบ “ความโลภ ความโกรธ ความหลง”
  • ธรรมาจักร สัญลักษณ์ของ อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ เครื่องมือปราบทุกข์ ผลักทุกข์ และผลักกิเลส
  • แท่นวัชรอาสน์ สัญลักษณ์ของบัลลังก์ หรือแท่นแห่งการตรัสรู้ ของ พระโคตมพุทธเจ้า บรรลุวิมุตติสุข

และด้านหลังเป็น “เสาอโศก” ที่พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสร้างขึ้น เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงบริเวณตำแหน่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา อันประกอบด้วยทางแห่งความสงบและความหลุดพ้น ให้แพร่หลายไปทั่วทิศทั้ง ๔ แห่งจักรวาล

 

พิธีเปิด “สวนธรรม” จัดขึ้นในงานวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ผานมา

“น่าจะเป็นการทุ่มเทงานชิ้นสุดท้ายของชีวิต” ของหลวงปู่ หลังจากทำสวนธรรมสำเร็จ แล้วก็จะเป็นสวนทำมาหากิน เป็นไร่ เป็นนา ทำมาหากินเป็นแปลงๆ ให้ชัดเจน และห้ามใครเอาไปขายยึดครอง

เป็นความคิดต่างในการสร้างวัด ที่ต่างจากวัดอื่นๆ เพราะที่วัดสวนแก้วเน้นบุญ-กุศล ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศ มากกว่า ศาสนสถาน โบสถ์ วิหาร เจดีย์ และพระพุทธรูปที่วิจิตรตระการตา

สวนธรรม สวนแก้ว จะเป็นต้นแบบของอุทยานการเรียนรู้ “ธรรมชาติ” ของผู้ที่เข้าวัดแบบ “มีเหตุผล” ไม่ได้เข้ามาเพราะข่าวลือ ไม่ได้เข้ามาเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้เข้ามาเพื่อบนบานศาลกล่าว กับลาภลอย ลมๆ แล้งๆ อย่าง “ไร้เหตุผล”

สวนธรรม สวนแก้ว เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ต้องการดึงคนร่วมสมัย ที่มีคิดต่าง เข้ามาเที่ยว เข้ามาเห็นทำ กับมุมเซลฟี่สวยๆ และคติธรรมที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไปในทุกๆ ซอยที่ผ่าน

มูลนิธิสวนแก้ว : วัดสวนแก้ว 55/1 ม.1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

www.kanlayano.org  Kanlayano@yahoo.com  Line ID : 025951444


ปู่กะตาและน้องอันตา
พฤ. 19 มีนาคม 2563

Tags : สวนธรรม วัดสวนแก้ว น้องอันตา

view