สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทำเว็บไซต์ให้เข้าถึงชุมชน

ทำเว็บไซต์ให้เข้าถึงชุมชน


อยากทำเว็บไซต์ ให้เข้าถึงชุมชน เริ่มต้นอย่างไร?


  • เริ่มต้นที่ตัวเราเองเลยครับ เขียนความต้องการ รวบรวมข้อมูล และถ่ายภาพกิจกรรมที่ต้องการสื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้ ประชาพันธ์ ในกลุ่ม Line และ facebook ที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน

แต่ถ้าต้องการให้ทั้งหมดเผยแพร่ได้กว้างขวาง และทุกคนเข้ามาอ่านได้ คงต้องเป็นเว็บไซต์ โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้ บันทึกกิจกรรมที่ให้ประโยชน์กับสังคม สร้างความน่าเชื่อถือ มีตัวตน และมีสถานที่ติดต่อชัดเจน เว็บไซต์เหมาะที่สุด

ขออนุญาตนำตัวอย่าง "ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านกระแชง" และบ้านธรรมชาติบำบัด ของครูบรรจง ทองย่น ที่อำเภอเมืองปทุมธานี มานำเสนอเป็นแนวทาง สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ และชมรมผู้สูงอายุ ครับ

สร้างตัวตนบนอินเตอร์เน็ต
http://www.jairsa.com/articles/42296468/สร้างตัวตนบนอินเตอรเ์น็ต.html 

แนะนำบุคคล : 

ครูบรรจง เป็นคนไม่ค่อยพูด คิดอะไรได้ ก็จะลงมือทำทันที "คิดเร็วทำเร็ว คิดใหม่ทำใหม่อยู่เรื่อยๆ" วันหนึ่งมาปรึกษา

อยากประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ภายในบ้านธรรมชาติบำบัด ซึ่งเป็นที่ตั้ง "ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง"

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นประโยชน์กับกลุ่มอาชีพ ชมรมผู้สูงอายุ และหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชนตำบลบ้านกระแชง
โดยมีข้อสรุปเป็นแนวทางดังนี้  

1. ให้เอากิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ และบ้านธรรมชาติบำบัดเป็นแนวทาง

2. ประชาสัมพันธ์ตัวเอง ให้ชาวบ้านรู้จักในแบบที่ตัวเองอยากทำ

3. ออกไปร่วมกิจกรรมกับชาวบ้าน และชุมชนใกล้เคียง

4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชน และพัฒนาให้เป็นตัวอย่าง

5. ใช้เว็บไซต์ใจอาสา www.jaiRsa.com เป็นสื่อควบคู่กับชมรมสูงวัยใจอาสา

การดำเนินโครงการฯ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ชุมชน

1. แนะนำตัวเองบนอินเตอร์เน็ต                                           

2. แนะนำชุมชนตำบลบ้านกระแชง

3. แนะนำชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง

4. เป็นสื่อกลางประสานทุกฝ่ายในชุมชน

5. ประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับสื่อมวลชน

6. มีกลุ่ม Line "บ้านธรรมชาติบำบัด"

รายละเอียดต่างๆ ติดตามได้ในคอลัมน์ "สูงวัยใจอาสา"
และเยี่ยมชมได้ทุกวัน ที่บ้านธรรมชาติบำบัด ตำบลบ้านกระแชง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทร. 087-451-4214

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ติดต่อ : 089-448-2809

Tags : ครูบรรจง  บ้านธรรมชาติบำบัด ชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง

view