สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แชมป์กีตาร์คลาสสิก กาญจนา แก้วใจ

แชมป์กีตาร์คลาสสิก กาญจนา แก้วใจ

นางสาวกาญจนา แก้วใจ แชมป์กีตาร์คลาสสิกปี2017 รุ่น18ปี ในงานThailand Isan International Guitar Festival & Competition 2017

เป็นอาจารย์ผู้สอนกีตาร์คลาสสิก ด้วยตนเองตั้งแต่เรียนอยู่ในระดับมัธยม จนถึงระดับปริญาตรี  ในขณะที่เป็นนักศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นอาจารย์พิเศษสอนตามสถาบันดนตรีดังๆ หลายแห่งในกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น สถาบันYamaha music school ที่ Siam Paragon และ สถาบัน KPN ที่ Iconsiam ฯลฯ

มีประสบการ์ณในการสอนเกือบ10ปี มีลูกศิษย์เป็นชาวชาวต่างชาติ และเคยเปิดทำการแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่น ในสถาบันการเรียนของ Maria Duo ในปีพ.ศ.2559

มีโครงการ MOU กับสถาบันสอนกีตาร์ของคุณ Shinobu sukawara โดยจะมีการจัด Camp นักเรียนแลกเปลี่ยนการแสดงกีตาร์คลาสสิกในประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย 

มีโครงการทำ MOU กับสถาบันดนตรีอื่นๆ ในอีกหลายๆ ประเทศ (หลังจบการแพร่ระบาดโควิด19)

ปัจจุบันอาจารย์ กาญจนา แก้วใจ เป็นผู้บริหารโรงเรียนดนตรีกาญจนาในการรับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา สนใจเรียนกีต้าร์คลาสสิก กับอาจารย์ สันติ แก้วใจ และแชมป์กีต้าร์คลาสสิก อาจารย์กาญจนา แก้วใจ ติดต่อจองเวลาเรียนได้ที่...

อาจารย์กาญจนา แก้วใจ เบอร์โทร. 091-0204046                 

อาจารย์สันติ แก้วใจ เบอร์โทร. 081-3934639 

ผู้จัดการคุณสุมาลี แก้วใจ เบอร์โทร. 081-0765228 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน และประชาสัมพันธ์ 
คุณอภิลักษณ์ รุจิพรวศิน เบอร์โทร. 081-0722717 


เว็บมาสเตอร์ โทร. 089-4482809
30 มิถุนายน 2563


Tags : กาญจนา แก้วใจ  ดนตรีศรีกาญจนา  นครราชสีมา

view