สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ดนตรีกับการพัฒนาสมอง

ดนตรีกับการพัฒนาสมอง

ดนตรี : สร้างสรรค์อะไรให้เด็กบ้าง

ไม่มีใครในโลกนี้ไม่ชอบเสียงเพลง สื่อของเสียง ถือเป็นสิ่งเดียวในโลกที่สามารถสื่อสารความเข้าใจได้ดีกว่าสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะเสียงดนตรี ซึ่งเป็นสื่ออันทรงพลังยิ่งกว่าอื่นใด

  • พัฒนาการของเด็ก ควรให้การศึกษาเสริมกับเขาด้วยการสอนดนตรีก่อนการสอนอย่างอื่น

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าการให้เด็กฟัง และเรียนดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อยจะช่วยในการเจริญของสมอง และเสริมประสิทธิภาพ ในการเรียนช่วยพัฒนาความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ความคิดสร้างสรรค์และความจำ

  • ดนตรีมีผลต่อสมองของทารก โดยที่สมองของเด็กทารก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องแม่ จนกระทั่งคลอด

สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ เป็นตัวที่ก่อให้เกิดวงจรของประสาทในสมอง รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทเล็ก ๆ ที่ติดต่อโยงใยและสื่อสารกัน โดยมีประจุไฟฟ้าเป็นตัวนำสัญญาณไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของสมอง

สมองเด็กแรกเกิด มีเซลล์ประสาทมากมายนับล้านตัวที่รอการประสาน เชื่อมโยงเพื่อ

พัฒนาการรับรู้ นักวิทยาศาสตร์พบว่าถ้าเซลล์ประสาทไม่ได้ใช้งาน และไม่มีการเชื่อมโยง วงจรประสาทระหว่างเซลล์สมองก็จะค่อย ๆ กำจัดเซลล์เหล่านี้ไป


มีงานวิจัยที่ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าดนตรีช่วยพัฒนาสมองเด็กได้เป็น
อย่างดี ทั้งเรื่องพัฒนาการ  ทางอารมณ์ พัฒนาการทางภาษา 
ความจำ
คณิตศาสตร์ และ มิติสัมพันธ์  
โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิค ที่เมื่อฟังแล้ว 
จะทำให้เกิด  คลื่นสมองอัลฟ่า ซึ่งเป็นคลื่นสมอง ที่ร่างกายผ่อนคลาย
และ เป็นจุดสำคัญที่สมอง พร้อมซึบซับ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้มากขึ้น

ดังนั้นเด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสมองมากเท่าใด ส่วนที่เชื่อมโยงยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เปรียบร่างแหการเชื่อมโยงเหล่านี้ได้กับรากต้นไม้ที่แตกแขนงออกมากมาย เพื่อดูดซับอาหารในสภาพดินที่สมบูรณ์

  • ดนตรีจึงมีส่วนสำคัญในการเพิ่ม “วงจร” ประสาทในสมอง ผ่านทางหู พ่อแม่ ที่ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีให้ทารกฟังมากเท่าใด สมองของลูก ยิ่งมีร่างแหเชื่อมโยงมากเท่านั้น

การทำงานของสมองมีกลไกที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเซลล์ประสาทที่ใช้ในการเล่นดนตรี พูดคุย คิดเลข และคิดอย่างใช้เหตุผล และผู้ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมดังกล่าวให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิด คือ แม่ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโอบกอดลูก ให้นมแก่ลูก หรือพูดคุยส่งภาษา ร้องเพลงให้ฟัง เด็กจะสามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทุกด้านไม่ว่าจะเป็นตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง ดังนั้น การออกกำลังกายสมอง โดยการเล่นดนตรี จึงเสริมความสามารถด้านอื่น ๆ ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

  • เล่นดนตรีมีประโยชน์ต่อสมองคุณอย่างไร - Anita Coliins

Tags : ดนตรี สร้างสมอง พัฒนาในเด็ก 

view