สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

@มหาเจดีย์วัดไผ่เหลือง

@มหาเจดีย์วัดไผ่เหลือง


วัดไผ่เหลือง ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักษ์พัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดเก่าแก่รกร้างมากว่า ๑๕๐ปี ไม่มีประวัติความเป็นมาไม่ทราบว่าใครสร้างและสร้างเมื่อใด ชาวบ้านในพื้นที่เรียกวัดนี้ว่า "วัดป่าไผ่เหลือง" เพราะชาวบ้านอาศัยเก็บหน่อไผ่เหลืองหรือไม้ไผ่เหลือง มาทำประโยชน์  พ.ศ. ๒๕๒๓  มีเพียงหลักฐานเป็นเนินดินบริเวณเจดีย์ และอิฐเก่าบางส่วนเท่านั้น มีพระธุดงค์มาปักกรดจำพรรษา ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันทำนุบำรุง ต่อมาพระปรีชานนทโมลี  รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี  และพระครูนนทโมลีเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง  ได้ส่งพระปลัดประชุม  เตชปญฺโญ  เจ้าคณะตำบลบางรักใหญ่  เขต๒  มาอยู่และทำการบูรณะเพื่่ออนุรักษ์ให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ และลบคำนำหน้าว่า “ป่า” ออกตั้งชื่อวัดขึ้นใหม่เป็น “วัดไผ่เหลือง”  

พระปลัดประชุม  เตชปญฺโญ  ชี้แจงว่า  นับตั้งแต่ได้รับมอบหมายให้มาทำการบูรณะตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นต้นมา เริ่มทำการปรับพื้นที่และได้ทำการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เช่น  กุฎิสงฆ์ ลักษณะทรงไทย  ๒ ชั้น  ๓ หลัง ต่อกันมา และพัฒนาต่อเนื่องเป็นกุฎิเจ้าอาวาส  อุโบสถ  ฌาปณสถาน  หอระฆัง  โดยอาศัยกำลังทรัพย์จากศรัทธาของญาติโยม สิ้นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ  ๓๐  ล้านบาทเศษ  โดยมีเจ้าอาวาส  เข้ามาพัฒนาดูแลปฏิสังขรณ์วัดอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันจำนวน  ๓ รูป ด้วยกัน

วัดไผ่เหลืองได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่มาทำบุญ ถือศีลปฎิบัตธรรมจำนวนมาก ถึงแม้ปัจจุบันความเจริญจะล้อมพื้นที่รอบวัดทั้งหมู่บ้านจัดสรรและห้างสรรพสิ้นค้าขนาดใหญ่  แต่ทางวัดยังคงรักษาสภาพแวดล้อมภายในวัดให้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ บริเวณรอบวัดสะอาดสะอ้าน และเงียบสงบ เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใน มีพื้นที่ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ และสวนพักผ่อนสำหรับเด็กๆ ในความการดูแลเอาใจใส่ร่วมกันของพระในวัดและชาวบ้าน                          


เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา มีพิธียกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ มีลูกศิษย์และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทุกคนปลาบปลื้มและปิติยินดี ที่ได้ร่วมพิธีอันเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของชีวิต  องค์พระมหาเจดีย์สีทองสูงเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้แต่ไกล นับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ที่พวกเราชาวบางบัวทองภาคภูมิใจยิ่ง 

    

               วัดไผ่เหลือง                งามเรื่องธรรมชาติ
               กอไผ่เหลืองหายาก       ตระการตานานาสัตว์
               ผู้คนเข้าวัดปฏิบัติธรรม    เมรุลำเลิศเจริญตา
               ศาลางามสง่าเกรียงไกร  ผู้คนหลั่งไหลใฝ่ทำบุญ


เว็บมาสเตอร์
๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอขอบคุณ ภาพประกอบ Supachai Pandech


บทความที่เกี่ยวข้อง : 
http://www.jairsa.com/articles/42362843/@วัดไผ่เหลืองจุดแวะไหว้พระ.html

#วัดไผ่เหลืองรัตนาธิเบศร์ #มหาเจดีย์วัดไผ่เหลือง #ยกยอดฉัตรมหาเจดีย์ #ลานออกกำลังกาย #สวนเด็กวัดไผ่เหลือง #ปฎิบัตรธรรมวัดไผ่เหลือง #@วัดไผ่เหลือง

Tags : วัดไผ่เหลือง รัตนาธิเบศร์ พระมหาเจดีย์

view