สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

70 ปี ครองราชย์ เปิดบ้านของพ่อ "พระราชานักปราชญ์" นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในวันที่ 9 มิถุนายน 2489 รวมระยะเวลา 70 ปีในปีนี้ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษั...

อ่านต่อ

Article

คุณสมบัติภูมิปัญญาไทย

คุณสมบัติภูมิปัญญาไทย

 ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ อย่างน้อยดังต่อไปนี้          (๑) เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในวิช...

อ่านต่อ
อบรมสมาร์ทโฟน

อบรมสมาร์ทโฟน

เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนับว่าก้าวไกลไปจากเดิมมาก โทรศัพท์มือถือสามารถทำหน้าที่แทนคอมพิวเตอร์ได้และดีกว่าในหลายๆ เรื่อง ทำให้มือถือที่ใช้นั้นไม่ได้มีประโยชน์แค่การโท...

อ่านต่อ
ชมรมคนรักในหลวง

ชมรมคนรักในหลวง

เพราะเรารักในหลวง วันที่ 18 กันยายน 2559 ชมรมคนรักในหลวง จัดอบรม และบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพิธีรับมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอธ...

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาสุขภาพ

โครงการพัฒนาสุขภาพ

  โครงการพัฒนาสุขภาพด้านออกกำลังกาย ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นำโดย ป้าเฉลียว อินแย้ม ประธานชมรมคนขยัน ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว สมาชิกยังเหนียว...

อ่านต่อ
ท่องเที่ยวชุมชนวัดชัยสิทธิ์

ท่องเที่ยวชุมชนวัดชัยสิทธิ์

  การพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ประชาชนและชมรมผู้สูงอายุเป็นตัวแทนของบ้าน และโรงเรียนเป็นแหล่งสนับสนุน จดบันทึก รวบรวมข้อ...

อ่านต่อ
โลกก้าวไกลสูงวัยต้องก้าวตาม

โลกก้าวไกลสูงวัยต้องก้าวตาม

  ว่างเว้นกับงาน event มาพอควร เพราะมุ่งทำงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พอมีเวลาและโอกาสเหมาะก็รับ job ของ Nai_Ton พาเพื่อนๆ สูงวัยใจอาสา ออกงาน ขอบคุณลูกค้าชั้นยอด ของเวช...

อ่านต่อ
ชุมชนกับคนสูงวัย 1

ชุมชนกับคนสูงวัย 1

 ถ้าความเจริญของบ้านเมืองเป็นเป้าหมายใหญ่ของประเทศ ชุมชนก็คือเป้าหมายหลักของความเจริญที่กระจายไปในทุกภูมิภาค แต่ด้วยศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมีความพร้อมที่แตกต่างกัน จึงไม่...

อ่านต่อ
ศิลปะ ชุมชน คนสูงวัย

ศิลปะ ชุมชน คนสูงวัย

หน่วยงานต้นสังกัด อยากทราบที่มาของใจอาสา ก่อนที่จะมาเป็น ชมรมสูงวัยใจอาสา และ โครงการบวรแห่งชุมชน เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกใหม่ของเว็บไซต์ใจอาสา และเครือข่ายผู้สูงว...

อ่านต่อ
ชุมชนแห่งปัญญา

ชุมชนแห่งปัญญา

โครงการ “บวร” ของชุมชนตำบลกระแชง อำเภอสามโคก กิจกรรมคืนความรักษ์สู่ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย สร้างสายสัมพันธ์ และประสานประโยชน์ร่วมกัน...

อ่านต่อ
44 ปีคีตกวีลูกทุ่งไทย

44 ปีคีตกวีลูกทุ่งไทย

  งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลรำลึก 44 ปี ครูไพบูลย์ บุตรขัน วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ วัดสำแล จังหวัดปทุมธานี มีลูกศิษย์ลูกหา และนักร้องชื่อดังมาร่วมงานคับคั่ง ปีนี้ทางบ้านธรรมชาติบำบัด และ อบต...

อ่านต่อ
ชุมชนต้นแบบกับภูมิปัญญาผู้สูงวัย

ชุมชนต้นแบบกับภูมิปัญญาผู้สูงวัย

ชมรมผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ที่ตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านฟ้า หมู่3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 และเป็น สมาชิกเครือข่าย สาขาสมาคมสภาผ...

อ่านต่อ
เยาวชนกับวัฒนธรรมไทย

เยาวชนกับวัฒนธรรมไทย

กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยให้ดีขึ้นโดยเน้นในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้วัยรุ่นไทยมีส่วนร่วมและปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่วัยรุ่นในปั...

อ่านต่อ