สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me
โครงการในพระราชดำริ

โครงการในพระราชดำริ

แอนนิเมชั่นอธิบาย ‘โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ เรื่องต่างๆ เช่น ฝนหลวง, ฝายชะลอน้ำ, เกษตรทฤษฎีใหม่, แก้มลิง, กังหันน้ำชัยพัฒนา และแกล้งดิน ดูสนุก เข้าใจง่าย ได้ความรู้ เ...

อ่านต่อ
ข่าวสารชุมชนคนเมืองปทุม

ข่าวสารชุมชนคนเมืองปทุม

การประชุมการขับเคลื่อนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2558  วันที่ 29-30 มิ.ย.58  ณ.โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ . วังกระยาจก : แบ่งภาคระดมความคิดการขับเคลื่อนพัฒนาศ...

อ่านต่อ
ก้าวไปด้วยกัน .. ไปได้ไกล

ก้าวไปด้วยกัน .. ไปได้ไกล

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย รุ่น5/2558 ของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี นศ. สว. กล่าวขอบคุณ และชื่นชม คณาจารย์ และท่านผู้บริหารทุกๆ ท่านที่ให้ความสำคัญผู้สูงอาย...

อ่านต่อ
ข่าวชุมชน 29 มิถุนายน

ข่าวชุมชน 29 มิถุนายน

กิจกรรมเยาวชน วันต่อต้านยาเสพติดโลก กับชมรม to be number one / กลุ่มใจอาสาพัฒนาถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชนครั้งที่ 4 ที่หมู่บ้านธารารินทร์ / โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาร่วมกับอุตสา...

อ่านต่อ
เครือข่ายชุมชนคนเมืองปทุม

เครือข่ายชุมชนคนเมืองปทุม

ก้าวทันอาเชี่ยน : การประชุมเชิงปฎิบัติการ จังหวัดปทุมธานีก้าวไกลสู่อาเชียน / โครงการจัดการขยะชุมชน ของชาวบึงยี่โถ / ดูแลอนามัยชุมชน รู้ทันโรค และการป้องกันเมิร์ส ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม...

อ่านต่อ

Article

"เด็กพิเศษ" พัฒนาได้

"เด็กพิเศษ" พัฒนาได้

ในปัจจุบันสังคมไทยเปิดกว้างและยอมรับในเรื่องของเด็กพิเศษมากขึ้น เพราะแท้จริงแล้ว หากศึกษาถึงวิธีการอยู่ร่วมและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษอย่างจริงจัง จะพบว่าเด็กพิเศษนั้นสามารถพัฒนาได้ แต่ต...

อ่านต่อ
ก้าวเพื่อก้าว

ก้าวเพื่อก้าว

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ...

อ่านต่อ
สร้างบ้านให้นกอยู่

สร้างบ้านให้นกอยู่

บ้านหลังแรก ที่ช่างฝึกหัดอย่างพวกเรา ใช้เลือกเพื่อทดสอบฝีมืองานไม้  ต่อจากแบบร่าง และบ้านกระดาษแข็ง เป็นการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปของมือใหม่ บ้านนกจะสร้างความเข้าใจในงานโครงสร้างพ...

อ่านต่อ
วันไอโอดีนแห่งชาติ

วันไอโอดีนแห่งชาติ

ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดำเนินงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและจริงจัง วันที่ 25 มิถุนายนของท...

อ่านต่อ
สร้างบ้านแบบง่าย ๆ

สร้างบ้านแบบง่าย ๆ

  ส่วนประกอบและการขึ้นรูปแบบบ้านทั่วไป ตัวบ้านรูปกล่องสี่เหลี่ยม ประตู หน้าต่าง หลังคา หน้าจั่ว ระเบียง บันได หลักๆ น่าจะมีเท่านี้ ส่วนที่นอกเหนือจากนี้ ก็จะเป็นส่วนที่ตกแ...

อ่านต่อ
คุณมีเพื่อนใน Line แล้วรึยัง

คุณมีเพื่อนใน Line แล้วรึยัง

Line โปรแกรมสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ให้ใช้ฟรีบนโทรศัพย์มือถือ จึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายของชาวบ้านทั่วๆ ไปโดยเฉพาะในกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผู้สูงวัยที่ส่วนใหญ่ไม่ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ ...

อ่านต่อ
คุณชอบอะไรในศิลปะไม้ไอติม

คุณชอบอะไรในศิลปะไม้ไอติม

  คุณพ่อวานรวบรวมข้อมูลความนิยมของที่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ใจอาสา และบทความที่มีจำนวนผู้เข้าชมมากอันดับต้นๆ เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพราะช่วงที่ผ่านๆ มา ไม่...

อ่านต่อ
บ้านไม้ไอติมบนเน็ต

บ้านไม้ไอติมบนเน็ต

คนเรารักอะไร ชอบอะไร ก็จะมุ่งมั่นตั้งใจเสาะหา เอามาเก็บ เอามาทำ  ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเป็นเหมือนกันทุกยุค ทุกสมัย เริ่มตั้งแต่เก็บสะสมแสตมป์ สะสมเหรียญ  สะสมรูปภาพดารานั...

อ่านต่อ
DIY ชั้นต้นไม้แนวตั้ง

DIY ชั้นต้นไม้แนวตั้ง

พบกันอีกครั้งกับงานประดิษฐ์ "ศิลปะจากไม้ไอติม" ที่ทิ้งช่วงไปเพราะภารกิจรัดตัว ต้องขออภัยอย่างยิ่ง ประเดิมงานแรกตามคำขอ เป็นชั้นปลูกต้นไม้แนวตั้ง ที่เคยทำไว้นานมาก จำได้ตอนนั้นถามหาเสาไม้...

อ่านต่อ
อบรมสมุนไพรชุมชน

อบรมสมุนไพรชุมชน

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 การอบรมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรให้ชุมชน รุ่นที่ 1 วันที่ 9-11 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี โดยวิทยาลัยการแพทย์แผ...

อ่านต่อ
ครีมนมมะขามผสมน้ำผึ้ง

ครีมนมมะขามผสมน้ำผึ้ง

วิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ต่อยอดภูมิปัญญาสมุนไพรไทยจัดโครงการมีการฝึกอบรมด้านสุขภาพ และความงาม ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงสูงอายุ เช่น  สบ...

อ่านต่อ
ภูมิปัญญาเพื่อชุมชน

ภูมิปัญญาเพื่อชุมชน

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อชุมชน เป็นการต่อยอดหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย ของ นศ. อาวุโส กลุ่มใจอาสาพัฒนา โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เป็นตัวอย่างของการนำร่องในส่...

อ่านต่อ