สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

70 ปี ครองราชย์ เปิดบ้านของพ่อ "พระราชานักปราชญ์" นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในวันที่ 9 มิถุนายน 2489 รวมระยะเวลา 70 ปีในปีนี้ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษั...

อ่านต่อ

Article

ชมรมสูงวัยใจอาสา

ชมรมสูงวัยใจอาสา

  เรื่องราวของสูงวัยใจอาสา ที่นำเสนอผ่านสื่อในลักษณะ รูปแบบ ที่แตกต่างกันไป จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่าง สร้างกำลังใจ และสื่อถึงคนไทย ให้รู้ว่า … ผู้สูงว...

อ่านต่อ
รำวงย้อนยุคบ้านกระแชง

รำวงย้อนยุคบ้านกระแชง

  เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชุมชน หมู่บ้าน และในเทศกาล งานรื่นเริงต่างๆ เช่น งานต้อนรับแขกผู้มาเยือน การใช้ท่าร่ายรำที่เข้ากับจังหวะ เสียงเพลงพื้นบ้าน ที่สนุกสนาน ครื้นเค...

อ่านต่อ
คุณเจ๋งกว่าที่คุณคิด

คุณเจ๋งกว่าที่คุณคิด

  You are better than you think. (T.Harv Eker) ถ้าคุณเชื่อชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมเพราะสมองคุณจะค้นหาสิ่งดีๆ ที่มีในชีวิตนำ ออกมาใช้และพัฒนา อย่างไม่ขาดสาย..!! เราเชื่อเช่นนั้น เพราะเราได...

อ่านต่อ
พัฒนาท่องเที่ยวชุมชน

พัฒนาท่องเที่ยวชุมชน

ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ...

อ่านต่อ
สร้างตัวตนบนอินเตอร์เน็ต

สร้างตัวตนบนอินเตอร์เน็ต

  “สังคมปัจจุบัน เป็นสังคมข่าวสาร มือถือจึงเป็นปัจจัยที่ 5 หรือ ที่ 6 ของคนเมือง ใครไม่ทันข่าวสาร ถือว่าตกยุค หรือหลงประเด็นได้ง่ายๆ” เพราะสื่อเดี๋ยวนี้เข้าใ...

อ่านต่อ
กิจกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุ

กิจกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุ

  “เครือข่าย” และ “กิจกรรมเครือข่าย” คืออะไร?เครือข่าย คือ โครงสร้างซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้เกิดกิจกรรมเครือข่ายกิจกรรมเครือข่าย คือ กิจกรรมที่กลุ่...

อ่านต่อ
เบื้องหลังความสำเร็จ

เบื้องหลังความสำเร็จ

  ในปัจจุบัน การทำ PR หรือการทำประชาสัมพันธ์ นับเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ ด้านการค้า การบริหาร โครงการตั้งแต่กิจกรรมขนาดเล็กๆ ไปจนระดับประเทศ แต่นำมาใช้ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมชุมชน และชมร...

อ่านต่อ
ความสำเร็จของชุมชน

ความสำเร็จของชุมชน

  การนำความเจริญเข้าสู่ชุมชน ต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ซึ่งต้องมีผู้นำที่มีจิตอาสาและเสียสละ จึงจะชักนำให้ชาวบ้านในชุมชนยอมรับ ศรัทธา และยินดีเข้าร่วม...

อ่านต่อ
ชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง

ชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง

  ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 โดยการสนับสนุนของหมอประทิน ใจเกื้อ ผู้อำนวยการ รพ.สต. ตำบลบ้านกระแชง และครูบรรจง ทองย่น ผู้บริจาคส...

อ่านต่อ
รำวงย้อนยุค

รำวงย้อนยุค

รำวงย้อนยุค เป็นหนึ่งในกิจกรรมออกกำลังกาย ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านกระแชง นำมาให้สมาชิกที่มาร่วมประชุมประจำเดือนที่บ้านธรรมชาติบำบัด ได้สนุกร่วมกัน แล้วพัฒนาต่อยอดเป็นการรำต้อนรั...

อ่านต่อ
ชมรมจักรยานบ้านกระแชง

ชมรมจักรยานบ้านกระแชง

ชมรมจักรบ้านกระแชง เกิดขึ้นจากการที่พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ได้เห็นชาวบ้านส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรงความดันโลห...

อ่านต่อ
กังหันในดวงใจ

กังหันในดวงใจ

กังหันชัยพัฒนากับศิลปะไม้ไอติม มองดูเผินๆ ก็งั้นๆ เพราะวัสดุที่ใช้ทำเป็นเพียงไม้ไอติม วัสดุราคาถูกที่บางคนมองแล้วก็เลยผ่าน ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ แต่กับพ่อแล้ว กังหันไม้ไอติม เป...

อ่านต่อ