สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

70 ปี ครองราชย์ เปิดบ้านของพ่อ "พระราชานักปราชญ์" นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในวันที่ 9 มิถุนายน 2489 รวมระยะเวลา 70 ปีในปีนี้ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษั...

อ่านต่อ

Article

ห้องเรียนชุมชน

ห้องเรียนชุมชน

  การถ่ายทอดภูมิปัญญา กับอาชีพชุมชน :  ความคิดที่ไม่เคยเปลี่ยนของ “ใจอาสา” คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อสังคม แม้เพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ ก็ภูมิใจ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที...

อ่านต่อ
การประชาสัมพันธ์ชุมชน

การประชาสัมพันธ์ชุมชน

  สื่อสารภาพลักษณ์  การมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงถือเป็นสิ่งที่ดี อีกทั้งยังช่วยส่งผลดีต่อการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนจะมีการเคลื่อนไหวภายในชุมชนที่สามารถสื่อสารถึ...

อ่านต่อ
ชุมชนกับคนสูงวัย 2

ชุมชนกับคนสูงวัย 2

ตอนที่ 2 การประสานงานของเครือข่าย ชุมชนกับคนสูงวัย ที่คนจำนวนมากมองว่าเป็นปัญหาชาติ ในยุค “สังคมผู้สูงอายุ” ที่หลายๆ ประเทศต้องเร่งปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาประเทศ ในเอเชียเรา มี ญี่ปุ่น และ ส...

อ่านต่อ
แกะสลักผักเครื่องเคียง

แกะสลักผักเครื่องเคียง

อาหารคู่บ้านของไทยสำรับใหนๆ ก็ขาดไม่ได้คือ น้ำพริกและเครื่องเคียง โดยเฉพาะ น้ำพริกปลาทู  น้ำพริกเครื่องจิ้มของไทย นอกจากมีรสอร่อยแล้วสิ่งสำคัญที่ทำให้อาหารไทยขึ้นชื่อไปทั่วโลก คือความประณีตบรรจง ...

อ่านต่อ
คุณสมบัติภูมิปัญญาไทย

คุณสมบัติภูมิปัญญาไทย

 ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ อย่างน้อยดังต่อไปนี้          (๑) เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในวิช...

อ่านต่อ
อบรมสมาร์ทโฟน

อบรมสมาร์ทโฟน

เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนับว่าก้าวไกลไปจากเดิมมาก โทรศัพท์มือถือสามารถทำหน้าที่แทนคอมพิวเตอร์ได้และดีกว่าในหลายๆ เรื่อง ทำให้มือถือที่ใช้นั้นไม่ได้มีประโยชน์แค่การโท...

อ่านต่อ
ชมรมคนรักในหลวง

ชมรมคนรักในหลวง

เพราะเรารักในหลวง วันที่ 18 กันยายน 2559 ชมรมคนรักในหลวง จัดอบรม และบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพิธีรับมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอธ...

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาสุขภาพ

โครงการพัฒนาสุขภาพ

  โครงการพัฒนาสุขภาพด้านออกกำลังกาย ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นำโดย ป้าเฉลียว อินแย้ม ประธานชมรมคนขยัน ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว สมาชิกยังเหนียว...

อ่านต่อ
ท่องเที่ยวชุมชนวัดชัยสิทธิ์

ท่องเที่ยวชุมชนวัดชัยสิทธิ์

  การพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ประชาชนและชมรมผู้สูงอายุเป็นตัวแทนของบ้าน และโรงเรียนเป็นแหล่งสนับสนุน จดบันทึก รวบรวมข้อ...

อ่านต่อ
โลกก้าวไกลสูงวัยต้องก้าวตาม

โลกก้าวไกลสูงวัยต้องก้าวตาม

  ว่างเว้นกับงาน event มาพอควร เพราะมุ่งทำงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พอมีเวลาและโอกาสเหมาะก็รับ job ของ Nai_Ton พาเพื่อนๆ สูงวัยใจอาสา ออกงาน ขอบคุณลูกค้าชั้นยอด ของเวช...

อ่านต่อ
ชุมชนกับคนสูงวัย 1

ชุมชนกับคนสูงวัย 1

 ถ้าความเจริญของบ้านเมืองเป็นเป้าหมายใหญ่ของประเทศ ชุมชนก็คือเป้าหมายหลักของความเจริญที่กระจายไปในทุกภูมิภาค แต่ด้วยศักยภาพของแต่ละภาคส่วนมีความพร้อมที่แตกต่างกัน จึงไม่...

อ่านต่อ
ศิลปะ ชุมชน คนสูงวัย

ศิลปะ ชุมชน คนสูงวัย

หน่วยงานต้นสังกัด อยากทราบที่มาของใจอาสา ก่อนที่จะมาเป็น ชมรมสูงวัยใจอาสา และ โครงการบวรแห่งชุมชน เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกใหม่ของเว็บไซต์ใจอาสา และเครือข่ายผู้สูงว...

อ่านต่อ