สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

เล่นตามพ่อ

ถ้า “เด็ก” กับ “การเรียน” เป็นของคู่กัน

“การเล่น” คงเป็นเสมือน “เงา” ของเด็กทุกคน คงไม่มีผู้ใหญ่ (และเด็กๆ ) คนไหนจะกล้าปฏิเสธว่าไม่เคยผ่านการเล่นมาก่อน  บางคนเล่นกับพี่น้อง เพื่อนฝูง สัตว์เลี้ยง หรือของเล่นแสนรักของตนแต่ไม่ว่าจะเล่นกับใคร หรือเล่นกับของอะไรก็ตาม

“การเล่น” ของเด็กๆ นั้น ล้วนให้ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมจินตนาการ

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านต่อ


รือใบทรงสร้างในรัชกาลที่๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรด “เรือใบ” เป็นกีฬาพิเศษ พระองค์ท่านทรงสร้างเรือใบด้วยพระองค์เอง และเข้าแข่งขันในกีฬาเรือใบระดับชาติ จนเป็นที่ยอมรับในพระปรีชาของคนทั้งโลก

เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในงานช่างมาก งานช่างจะต้องใช้ความอดทน ประณีตละเอียดลออไม่น้อย และพระองค์ได้ทรงฝึกงานนี้มาอย่างเพียงพอ ทาให้ทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เช่น เครื่องร่อน และเรือรบจาลอง เป็นต้น

หลังจากที่ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ทรงมีพระราชภารกิจต่างๆ มากมาย เพราะทรงตระหนักว่า ประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามต้องมีความสำคัญก่อนเสมอ จึงทาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานช่างเพียงเล็กน้อย

 

สำหรับเรือใบ เมื่อมีโอกาสจึงโปรดต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง โดยศึกษาแบบแปลนและข้อบังคับของเรือแต่ละประเภทจากตาราทั่วโลกอย่างถี่ถ้วน และทรงทดลองแล่นเรือในสระภายในสวนจิตรลดา เรือใบฝีพระหัตถ์ที่สำคัญมี 3 ประเภท

ได้แก่ เรือใบประเภทเอ็นเตอร์ไพรส์ (International Enterprise Class), เรือใบประเภทโอเค (International OK Class) และเรือใบประเภทม็อธ (International Moth Class)

ทรงมีรับสั่งว่า "ที่ชื่อมดนั้นเพราะมันกัดเจ็บๆ คันๆ ดี" เรือใบมดได้ทรงพัฒนาแบบขึ้นมาใหม่กลายเป็น "ซุปเปอร์มด" และ "ไมโครมด"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนาเรือ "มด" ไปจดลิขสิทธิ์เป็น สากลประเภท International Moth Class ที่ประเทศอังกฤษ เรือใบ ซุปเปอร์มดเคยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 เมื่อปี พ.ศ.2541 มาแล้ว

 

รายละเอียดเรือใบทรงสร้าง มี 6 แบบ

พุทธศักราช 2509-2510 ทรงออกแบบและทรงต่อเรือใบสากลประเภทม็อธ (International Moth Class) จานวนหลายลา มีสัญลักษณ์คือรูปมดปรากฏบนใบเรือ เรือใบประเภทม็อธ ที่ทรงออกแบบมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ คือ

เรือใบมด (Mod)

ทรงพระราชทานชื่อให้เรือใบมดลาแรกที่ทรงต่อขึ้นว่า เรือมด ๑ ซึ่งเป็นเรือที่ได้ทรงนาไปแข่งขันเมื่อครั้งที่เสด็จประพาสสหราชอาณาจักร และทรงชนะเรือลาอื่น เรือใบมดเป็นเรือใบที่มีขนาดเล็กเหมาะกับคนไทย มีน้าหนักเบา สะดวก ได้ทรงจดลิขสิทธิ์เรือใบแบบมดเป็นเรือประเภท International Moth Class ที่สหราชอาณาจักร

เรือใบซูเปอร์มด (Super Mod)

ทรงปรับปรุงและพัฒนาขึ้นจากเรือใบมด แต่มีขนาดใหญ่กว่า มีความเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น พระราชทานชื่อว่า เรือใบซูเปอร์มด และได้พระราชทานพิมพ์เขียวแก่สโมสรกรมอู่ทหารเรือ เพื่อใช้สร้างเรือในราคาย่อมเยา

เรือใบไมโครมด (Micro Mod)

เรือใบขนาดเล็ก เหมาะสาหรับผู้เล่นเพียงคนเดียว สร้างง่าย สะดวก และประหยัด ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เรือใบโม้ก (Moke)

มีลักษณะผสมระหว่างเรือใบสากลประเภทโอเค และ เรือใบซูเปอร์มด คือทรงออกแบบให้มีขนาดของลาเรือใหญ่กว่าเรือซุปเปอร์มด โดยให้มีขนาดใกล้เคียงเรือโอเค และใช้อุปกรณ์เสาและใบของเรือโอเค และเป็นเรือใบลาสุดท้ายที่ทรงออกแบบและต่อด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2510 หลังจากทรงออกแบบเรือโม้กแล้ว พระองค์ก็มิได้ทรงออกแบบและต่อเรือใบอีก เนื่องจากทรงมีพระราชภารกิจอื่นๆ เป็นจานวนมาก

เรือใบ OK

พุทธศักราช 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อเรือใบประเภทโอเค (International O.K. Class) พระราชทานชื่อว่า เรือ นวฤกษ์ แปลว่า ฤกษ์ใหม่

ต่อมาก็ทรงต่อเรือประเภทนี้ขึ้นมาอีกลา พระราชทานชื่อว่า เรือเวคา (Vega) ความหมายว่าดวงดาวที่สว่างสุกใส หลังจากนั้นทรงต่อเรือประเภทนี้ขึ้นอีกหลายลา เช่น เรือเวคา1 เรือเวคา2 เรือเวคา3 เป็นต้น

19 เมษายน พุทธศักราช 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรือใบ TH18 “เวคา” เสด็จพระราชดาเนินข้ามอ่าวไทยจากพระราชวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังหาดเตยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมระยะทางประมาณ 60 ไมล์ทะเล โดยเสด็จเพียงลาพัง และทรงใช้เวลาในการแล่นใบประมาณ 17 ชั่วโมง หลังจากนั้น ทรงนาธงราชนาวิกโยธินมาปักไว้ที่หาดเตยงามแห่งนี้

 

พุทธศักราช 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมแข่งขันเรือใบประเภทโอเค ในการ แข่งขันกีฬาแหลมทอง (SEAP Games) ครั้งที่ 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เรือเวคา2 หมายเลข TH27 ที่ทรงต่อด้วยพระองค์เองเข้าแข่งขัน และทรงชนะเลิศเหรียญทองร่วมกันทั้งสองพระองค์

เรือใบเอ็นเตอร์ไพรส์

พุทธศักราช 2507 ทรงเริ่มต่อเรือใบพระที่นั่งลาแรก เป็นเรือใบประเภทเอ็นเตอร์ไพรส์ (International Enterprise Class) พระราชทานชื่อว่า เรือราชปะแตน มาจากคาว่า Royal Pattern หมายถึง แบบอย่างของพระราชา 

พุทธศักราช 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เรือราชปะแตนเข้าร่วมแข่งขันเรือใบกับเจ้าชายฟิลลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่เสด็จมาเยือนประเทศไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ และเรือลาอื่นๆ อีกรวม 34 ลา ใช้เส้นทางไปกลับ พัทยา-เกาะล้าน การแข่งเรือครั้งนี้นับเป็นการแข่งเรือครั้งแรกของพระองค์ และทรงชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยต่อมา ทรงต่อเรือใบประเภทนี้อีกลา พระราชทานชื่อว่า เรือเอจี 🇹🇭 4 ลา ตระกูลมด คือทรงออกแบบเอง ส่วน 2 ลาหลัง (ok กับ ent) ทรงสร้างเรือเอง จากแบบมาตรฐานสากล ครับ

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่าง ยั่งยืน ประวัติที่มาของโครงการนี้ เริ่มตอนที่ตอนพระองค์ท่านประทับอยู่ ณ วังไกลกังวลแล้วมีชาวบ้านนำมันเทศมาถวาย ช่วงนั้นพระองค์ ต้องเสด็จกลับกรุงเทพ เลยรับสั่งให้ เจ้าหน้าที่นำหัวมันเทศนั้นไปวางไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานจากนั้นก็เสด็จกลับกรุงเทพ เวลาล่วงเป็นเดือน เมื่อเสด็จกลับมาหัวหินทรงพบว่า มันเทศนั้นได้แตกใบ เลยตรัสว่า "มัน อยู่ที่ไหนก็ขึ้น"ดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้จัดหาที่ดิน เพื่อทำโครงการด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2551 ก็ได้ซื้อที่ดินจำนวน 120 ไร่ และต่อมาในกลางปี 2552 ทรงซื้อที่ดินแปลงติดกันเพิ่มอีก ณ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ที่มีพื้นที่ค่อนข้าง แห้งแล้ง ทรงพระราชทานพันธุ์มันเทศซึ่งงอกออกมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานที่วังไกลกังวล ให้นำมาปลูกไว้ที่ที่ดินแปลงนี้พระราชทาน ชื่อโครงการว่า "โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ" โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมโครงการนี้ด้วยพระองค์เอง มีพระตำหนักทรงงานที่ตั้งอยู่ภายในโครงการเป็นบ้านไม้สองชั้นเรียบง่ายที่ใช้ทรงงานและพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมโครงการนี้ รวมถึงรถที่ทรงใช้ทรงงานก็จอดอยู่ภายในบริเวณพระตำหนักด้วย


แบบจำลองบ้านทรงงาน ในโครงการชั่งหัวมัน ของพิพิธภัณฑ์ รฦก รัชกาล 9 mesuem

พิพิธภัณฑ์ รฦก รัชกาล 9 Museum  เป็นความตั้งใจของ คุณอโณทัย ไพฑูรย์ ที่น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ในอันที่จะจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับวงการศึกษา และประวัติศาสตร์ของชาติ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ได้จัดสร้าง และจัดทำ แบบจำลองโมเดลเรือใบที่ทรงสร้างครบทุกแบบ  กังหันชัยพัฒนา และอาคาร- บ้านทรงงาน และเหตุการณ์สำคัญๆ เพื่อไว้ประกอบเล่าเรื่องพระราชกรณียกิจต่างๆ  ซึ่งบางส่วนจะได้นำมาแสดงไว้ในเว็บไซต์ใจอาสาแห่งนี้

รวมทั้งได้รวบรวมและจัดทำบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดไว้ใน https://www.facebook.com/MusicOfMajesty/ ให้เยาวชน ผู้สนใจได้เข้าไปเยี่ยมชม และฟังเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นแผ่นต้นฉบับ ที่หาฟังได้ยาก

ส่วนผลงานอื่นๆ จะค่อยๆ นำมาลงใน “สานต่อเพื่อพ่อของแผ่นดิน ” อย่างต่อเนื่องครับ 

ขอนำบางส่วนจากบทเพลงต้นไม้ของพ่อ มาปิดท้ายบทความ แทนความในใจของของพวกเราและคนไทยทั้งประเทศ

“ยังอยู่เพื่อคอยรักษา จะรวมใจเข้ามา จะมีเพียงสัญญา ในหัวใจ

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่ สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจ  เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ของพ่อ ยังงดงาม...” 


เว็บมาสเตอร์

28 พฤษภาคม 2561

Tags : พิพิธภัณฑ์ 9 Musuem. อโณทัย ไพฑูรย์

view