สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ํงานประดิษฐ์สำหรับเด็ก

ํงานประดิษฐ์สำหรับเด็ก

งานประดิษฐ์และศิลปะ Young Ciety

https://www.youngciety.com/author/anika.html

พิณพิรุณ วิภาพ (Anika)

สาวสายศิลป์ อารมณ์ดี ยิ้มง่าย ชื่นชอบในงานเขียน รักการอ่าน และการทำอาหาร ชอบใช้เวลาว่างไปกับการท่องโลกกว้างผ่านตัวหนังสือเพราะหนังสือแต่ล่ะเล่มมีความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

ศิลปะจากเมล็ดพืช กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก

ศิลปะจากเมล็ดพืช กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการ ฝึกกล้ามเนื้อมือและฝึกสมาธิให้กับเด็ก ๆ พร้อม Pattern 5 แบบสำหรับทำกิจกรรม

การฉีก ตัด ปะ กิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์


การฉีก ตัด ปะ คืออะไร ? การฉีด ตัด ปะ คือ กิจกรรมศิลปะผ่านการฉีก ตัดกระดาษสีหรือเศษวัสดุ ทากาวแล้วนำไปปะติดบนกระดาษ ให้เกิดเป็นภาพหรือรูปร่างต่าง ๆ ตามจินตนาการ ช่วยให้เด็ก ๆ มีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงและสามารถบังคับกล้ามเนื้อมือไปในทิศทางต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึก

P'Jes

31-5-2562


Tags : ัyoungciety.com/ งานประดิษฐ์สำหรับเด็ก

view