สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โมเดลเพื่อการศึกษา

โมเดลเพื่อการศึกษา

สวัสดีปีใหม่ FC ใจอาสาทุกท่านครับ

ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา มีเพื่อน FC “ศิลปะไม้ไอติม” เข้ามาเยี่ยมเยือน และแสดงความคิดเห็นเข้ามาค่อนข้างมาก เกี่ยวกับโมเดลกังหันชัยพัฒนาไม้ไอติม และถามถึงราคาที่ยังสูงสำหรับน้องๆ ต่างจังหวัด

P'Jes สอบถามไปยังกลุ่มงานประดิษฐ์สูงวัยใจอาสา ได้ความว่า ปีใหม่นี้ทางกองทุนใจอาสาผู้ให้การสนับสนุนค่าวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับชิ้นงานชุดละ 100 บาท ปีนี้ให้เพิ่มเป็นค่าแรงให้อีก 100 บาท/ชิ้นงาน 

ที่ถามมามากคือ กังหันชัยพัฒนาไม้ไอติม ทั้ง 3 แบบ เดิมราคา

  • ชุด DIY-350 ชุดประกอบให้บางส่วน (70-80%) ราคา 350 บาท
  • ชุดสำเร็จรูป ราคา 700 บาท
  • ชุดสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งมอเตอร์ 900 บาท

ทางกลุ่มได้ปรับราคาใหม่ตามคำขอของ FC ดังนี้

  • ชุด DIY-350 + ชุดมอเตอร์พร้อมติดตั้ง 200 บาท + ค่าส่งทาง kerry 150 บาท รวม 700 บาท ราคาใหม่พร้อมค่าส่ง เหลือ 600 บาท
  • ชุดสำเร็จรูป 700 + ติดตั้งมอเตอร์ 200 บาท + ค่าส่งทาง kerry 150 บาท รวม 1,100 บาท  
    ราคาใหม่พร้อมค่าส่ง เหลือ 850 บาท

รายละเอียด ศิลปะไม้ไอติม อื่นๆ คลิกเข้าไปอ่านในบทความใหม่ครับ

P'Jes 

1-3-2020

Tags : ชุด Kit , Diy ไม้ไอติม , กังหันชัยพัฒนา

view