สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ดนตรีกาญจนา โคราช

ดนตรีกาญจนา โคราช

วิกฤตคือโอกาส : สันติ แก้วใจ
http://www.jairsa.com/articles/42362556/กีต้าร์คลาสสิกตัวพ่อ.html

เรียนผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ โรงเรียนดนตรีกาญจนาในการรับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา

ในยามวิกฤตนี้ เพื่อมิให้นักเรียนเก่าที่เรียนอยู่ขาดความต่อเนื่องในการเรียนการสอน และผู้สนใจที่ใคร่จะสมัครเรียน

แต่ก็ต้อง.."อยู่กับบ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ " ตามนโยบายของรัฐ

ทางโรงเรียนจึงเปิดเป็นหลักสูตรการสอนแบบออนไลน์เพียงชั่วโมงล่ะ 200 บาทเท่านั้น

(ขอย้ำเป็นเพียงราคาค่าเรียนในช่วงวิกฤตนี้เท่านั้น) ทั้งนักเรียนเก่า และนักเรียนใหม่

สามารถเริ่มจองชั่วโมงเรียนได้นับตั้งแต่วันที่แจ้งเป็นต้นไป ลงทะเบียนก่อนเรียนได้ที่...

ชื่อบัญชี สุมาลี แก้วใจ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
เลขที่บัญชี 3011948976

โทรจองเวลาเรียนได้ที่...

อาจารย์กาญจนา แก้วใจ เบอร์โทร. 091-0204046                 

อาจารย์สันติ แก้วใจ เบอร์โทร. 081-3934639 

ผู้จัดการคุณสุมาลี แก้วใจ เบอร์โทร. 081-0765228 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน และประชาสัมพันธ์
คุณอภิลักษณ์ รุจิพรวศิน เบอร์โทร. 081-0722717 

สำหรับช่องทางการเรียนออนไลน์ทางโรงเรียนจะใช้โปรแกรมzoomเป็นหลัก

หากนักเรียนท่านใดมีโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถใช้เรียนออนไลน์ได้ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลย                                         

ดังนั้นหลังจากผ่านสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 จบลง ทุกอย่างก็จะเข้าสู่สภาวะปกติค่าลงทะเบียนจะกลับสู่สภาวะเหมือนเดิมทุกประการ


จึงเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกัน     

ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้      

นายสันติ แก้วใจ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดนตรีกาญจนา

Tags : ดนตรีกาญจนา , โคราช , สันติ แก้วใจ

view