สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

DIY keyboard กรอบรูป

ช่วยกันรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตามขบวนการ Reuse Reduce และ Recycle โดยนำของเก่า ของเหลือใช้ กลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะ และกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก

คราวนี้เป็นการนำเอา คีย์บอร์ดที่เสียแล้ว เพราะใช้งานมานาน รู้สึกเสียดายไม่อยากทิ้ง เลยนำมาดัดแปลงให้เป็นกรอบรูปอย่างง่ายๆ ที่ไม่เหมือนใคร

มาเริ่มต้นกันเลยครับ
นำคีย์บอร์ดมาไขสกรูที่ยึดฝาครอบด้านหลังออกทั้งหมด บางตัวจะมีแป้นยางปิดไว้ ให้แกะแป้นยางออกจะเห็นสกรู


รูปที่ 1 เปิดฝาครอบคีย์บอร์ดออก ทำความสะอาด

ในคีย์บอร์ด จะมีแผ่นวงจรที่เป็นพลาสติกบางๆ 2 ชั้นประกบกัน ซึ่งจะต่อกับแผงวงจรที่มีสายสัญาณ สำหรับไปเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และปุ่มยางที่รองรับแป้นกด


รูปที่ 2 ฝาครอบคีย์บอร์ด จะเป็นตัวล็อคแป้นพิมพ์แต่ละอัน

เมื่อถอดสกรูที่ยึดฝาครอบด้านหลังทั้งหมด แล้วยกฝาครอบด้านบนขึ้น ให้เอาปุ่มยาง และแผงวงจรออก

ใช้ไขควงปากแบนงัดใต้แป้นพิมพ์แต่ละตัว เฉพาะในกรอบตัวอักษร และกรอบตัวเลข ให้หลุดออกจากฝาครอบ แล้วทำความสะอาด


รูปที่ 3 ใช้คัทเตอร์กรีดรอบกรอบตัวอักษร และกรอบตัวเลข

ใช้คัทเตอร์คมๆ กรีดรอบกรอบซ้ำหลายๆ ครั้ง ฝาครอบซึ่งเป็นพลาสติกบาง จะขาดออกโดยง่าย


รูปที่ 4 กรอบแป้นตัวอักษร และกรอบแป้นตัวเลขที่ตัดออกแล้ว

ใช้คัทเตอรขูดแต่งขอบให้เรียบร้อย (โดยตั้งคมมีดแล้วลาก คมมีดจะขูดพลาสติกออกที่ละน้อย) หรือใช้กระดาษทราบละเอียดพันกับไม้แบนๆ ขัดให้เรียบก็ได้

เราก็จะได้กรอบใหญ่ที่เป็นกรอบแป้นตัวอักษร และกรอบเล็กซึ่งเป็นกรอบแป้นตัวเลข สำหรับใส่รูปที่ต้องการ ดังตัวอย่าง


รูปที่ 5 ใส่รูปลงในกรอบแป้นตัวอักษร และกรอบแป้นตัวเลข

วิธีใส่รูปในกรอบ
• นำรูปมาทากาวปิดบนกระดาษแข็ง ใช้ผ้าสะอาดลูบให้เรียบ
• คว่ำฝาครอบด้านหน้าลงกับพื้น วางแผ่นพลาสติกใส ให้พอดีกับกรอบ
• วางรูปบนแผ่นพลาสติกใส จัดรูปให้ตรง ใช้เทปยึดติดมุมทั้งสี่ไว้
• นำฝาครอบด้านหลังมาประกบเข้าที่ และขันสกรูยึดให้แน่น

เท่านี้เราก็จะได้กรอบรูปจากคีย์บอร์ด ที่ไม่เหมือนใคร เป็นกรอบรูปลดโลกร้อน ที่ทำเองได้ง่ายๆ ฝีมือดีดี รับจ้างทำ ได้เงินใช้ง่ายๆ อีกด้วย


1 ตุลาคม 2554

Create Date : 1 ตุลาคม 2554

Tags : keyboard recycle กรอบรูป ลดโลกร้อน ใจอาสา

view