สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พวงมโหตรงานมงคล

พวงมโหตรงานมงคล

พวงมโหตร (มะโหด) เป็นเครื่องแขวนโบราณที่ทำจากกระดาษสีต่างๆ นำมาพับและตัดเป็นรูปต่างๆ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  พวงมโหตรเป็นเครื่องแขวนประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้แขวนในงานมงคลเท่านั้น เช่น งานแต่ง งานบวช งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานวันสงกรานต์ งานโกนจุก และงานบุญทั่วไป ซึ่งจะนำมาแขวนสถานที่เด่นที่สุดในบ้าน เช่น ใจกลางบ้าน

เป็นภูมิปัญญาที่อยู่กับคู่กับวัฒนธรรมของไทยเรามาช้านาน สมควรถ่ายทอดให้ลูกหลานได้รู้จัก และรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไปนานๆ

 

พับเป็น 3 เหลี่ยม 2 ทบ ตัดสลับให้เหลือประมาณ 1 นิ้ว จนสุด


การทำพวงมโหตร

วัสดุอุปกรณ์

1. กระดาษว่าว กระดาษสีสองหน้า
2. กรรไกรตัดกระดาษ

3. กาว-แป้งเปียก
4. ไม้ไผ่หลาวกลม  พันกระดาษสี
4. ไม้บรรทัด-ดินสอ
5. กระดาษแข็ง
6. คัดเตอร์
7. เชือกด้าย

คลี่ออก เอากระดาษแข็งตัดเป็นวงกลม รองด้านใน ผูกเชือแขวนกับก้านไม้

วิธีทำ

ใช้กระดาษว่าว หรือกระดาษสีสองหน้า ถ้าจะให้สวยต้องใช้กระดาษหลายๆ สี

  1. พับกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วพับครึ่งสามเหลี่ยมนั้นต่ออีก 2 ครั้ง
  2. หมุนยอดสามเหลี่ยมเอาด้านสัน (ด้านที่เปิดไม่ได้) ไปไว้ทางขวามือ พับสันทับเข้าไปจนดูคล้ายสามเหลี่ยม 2 รูปซ้อนทับกันอยู่
  3. ใช้กรรไกรตัดกระดาษสามเหลี่ยมแบบสลับฟันปลา เกือบขาด โดยตัดจากยอดบนลงล่างจนเกือบถึงชายด้านล่างให้มีระยะห่างเท่าๆ กัน
  4. คลี่กระดาษออกและใช้กรรไกรเจาะรูตรงกลางกระดาษทั้ง 3 แผ่น
  5. สอดกระดาษแข็งรูปวงกลมซึ่งร้อยเชือกผูกกับไม้ไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับทำเป็นไม้แขวน
  6. ใช้มือจับแต่งกระดาษที่ซ้อนกันอยู่นั้นให้เป็นทรงจอมแห  

ขอบคุณ : https://www.gotoknow.org/posts/512023

ผกามาส คิดดี รายงาน
กลุ้มสูงวัยใจอาสา
16 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่องที่เหมือนกัน : http://www.jairsa.com/articles/42244644/พวงมะโหตร.html

Tags : ภูมิปัญญา  ปนะดับบ้าน  งานมงคล

view