สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เปิดศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญา

เปิดศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนงามศิลป์หัตถกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง แหล่งเรียนรู้อาชีพซึ่งมีสมาชิกทั้งคนชรา ผู้ว่างงาน และเยาวชน “นำความรู้ ความสามารถทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันออกแนวความคิด สร้างสรรค์ เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ “โอ่งผ้าไหมดอกบัวรวงข้าว” ของฝากมาตรฐานจังหวัดปทุมธานี

    

กลุ่มอาชีพสตรีวัดบ่อทอง ตั้งอยู่ชั้นบนห้องอาหารครัวปรีชา เลขที่ 35/7 หมู่ 1 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีคุณต้อย ธัณย์จิรา องอาจอุดมรัตน์ เป็นประธาน  มีแนวคิดต้องการให้สถานที่นี้ได้เป็นที่รวบรวมผลงานของปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จึงดำริกับชมรมสูงวัยใจอาสา รวมพลังกันจัดตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาต้นแบบ และแสดงสินค้าของสมาชิกในเครือข่าย

วันที่ 26 เมษายน 2560 คณะกรรมการก่อตั้งศูนย์ฯ ได้มาร่วมกันเปิดศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาต้นแบบอย่างเป็นทางการ ในการนี้ทางรายการเก๋าไม่แก่ ได้ขอมาบันทึกรายการ และสัมภาษณ์คุณต้อย ถึงการอุทิศตัวทำงานจิตอาสา เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนตำบลคูขวาง และอำเภอลาดหลุมแก้ว

คณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มอาชีพสตรีวัดบ่อทอง ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลคูขวาง สมาชิกชมรมสูงวัยใจอาสาและเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ชุมชนต่างๆ ประกอบด้วย

  1. ครูพิสุทธิ์ สมประสงค์ ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา
  2. ครูบรรจง ทองย่น ผู้อำนวยการมหาวิชชาลัยชุมชนบ้านกระแชง
  3. ป้านาธนพร โพธิ์มั่น เกษตรกรดีเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
  4. ป้าแฉล้ม ยอดหาญ เลขานุการชมรมสูงวัยใจอาสา
  5. ครูฮูเซ็น มะหะมัด ประธานศูนย์เกษตรพอเพียงทฤษฎีใหม่ ตำบลคูขวาง
  6. คุณอาซียะ อาดำ หัวหน้ากลุ่มอาชีพ ศูนย์เกษตรฯ คูขวาง
  7. ผู้ใหญ่วินัย ยีมิน ผู้ประสานงานกลุ่มอาชีพแม่บ้านมุสลิม ตำบลคูขวาง

วันนี้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างอาชีพ จากภูมิปัญญาต้นแบบ การทำโอ่งผ้าไหม โดย คุณปู่เงิน คุณย่าทองใบ ที่สอนคุณต้อย ก่อนจะพัฒนามาเป็นสินค้าโอท็อป ในปัจจุบัน  และคุณต้อย ได้ถ่ายทอดการทำงูเพื่อสุขภาพ รักษานิ้วล็อค พร้อมต่อยอดเป็นงูเขียวไล่นก ภูมิปัญญาโบราณที่ตกทอดมาจากคุณปู่ใช้ไล่นกในนาข้าว นำมาดัดแปลงแขวนไว้ตามชายคา ไล่นกพิราบที่มาแกะอาศัย แล้วขี้เลอะเทอะ เวลาลมพัดงูเขียวจะแกว่ง นกเห็นตกใจกลัวไม่มาอีก

ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาต้นแบบ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ ผู้สูงวัย และบุคคลทั่วไป เชิญนะคะ ผ่านมาคูขวาง ลาดหลุมแก้ว แวะมารับประทานอาหารที่ครัวปรีชา แล้วขึ้นมาเลือกชมสินค้าภูมิปัญญา ของกลุ่มอาชีพสตรีวัดบ่อทอง และสินค้าของสมาชิกเครือข่ายสูงวัยใจอาสา ของดีของชุมชน ราคาไม่แพงค่ะคุณแจ๋ว ผกามาส คิดี 
ผูัจัดการศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาต้นแบบ

28 เมษายน 2560

Tags : ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญา  ตำบลคูขวาง  ชมรมสูงวัยใจอาสา

view