เชิญชม ศิลปะและงานประดิษฐ์ไม้ไอติม ใน ใจอาสา ที่ https://jaiarsa.blogspot.com