iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ Young Happy ยังแฮปปี้ http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42348402 Sun, 20 May 2018 10:26:18 +0700 รอกกะลามะพร้าว http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42348400 Sat, 19 May 2018 20:19:53 +0700 สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42348358 Fri, 18 May 2018 14:48:13 +0700 ชมรมบุคคลต้นแบบ http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42348344 Fri, 18 May 2018 09:27:09 +0700 DIY โมเดลเรือใบ-1 http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42348341 Fri, 18 May 2018 05:50:35 +0700 โมเดลคุณขอมา http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42348272 Tue, 15 May 2018 14:01:26 +0700 การเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุ http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42348265 Mon, 14 May 2018 04:36:33 +0700 ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42348239 Mon, 14 May 2018 04:29:33 +0700 เสริมสร้างองค์ความรู้ผู้สูงวัย http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42348237 Mon, 14 May 2018 04:30:29 +0700 น้ำหมักเพื่อชุมชน2 http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42348065 Mon, 07 May 2018 22:01:58 +0700 พิพิธภัณฑ์ 9 museum http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42347998 Sat, 05 May 2018 13:27:26 +0700 แจกน้ำหมัก EM http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42347916 Mon, 30 Apr 2018 01:27:56 +0700 DIY โคมไฟออเจ้า http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42347446 Sun, 29 Apr 2018 07:50:46 +0700 การจัดการขยะชุมชน http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42347356 Sat, 14 Apr 2018 06:14:00 +0700 DIY กรอบ 6 เหลี่ยม http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42347273 Tue, 10 Apr 2018 14:15:26 +0700 สูงวัยไม่เหงา http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42347055 Sun, 06 May 2018 18:59:35 +0700 สานต่อประเพณีและภูมิปัญญา http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42346943 Tue, 03 Apr 2018 14:13:41 +0700 SUMMER CAMP เศรษฐกิจพอเพียง http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42346646 Fri, 30 Mar 2018 07:51:45 +0700 คุณขอมา - ค่ายปิดเทอมใหญ่ http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42346546 Sat, 14 Apr 2018 05:05:10 +0700 DIY บ้านโคมไฟ-ไม้ไอติม http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42346475 Sat, 24 Mar 2018 14:27:01 +0700 DIY โมเดลบ้านโคมไฟ http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42346296 Tue, 20 Mar 2018 09:16:44 +0700 ปิดเทอมแล้ว ทำ DIY อยู่กับบ้าน http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42346105 Thu, 15 Mar 2018 10:17:55 +0700 พระมหากษัตริย์นักกีฬา http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42345696 Thu, 03 May 2018 14:17:01 +0700 ลุงโม่ง : เจ้าจ๋อรักษ์โลก http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42345333 Mon, 26 Feb 2018 20:29:15 +0700 สื่อการเรียนบ้านไม้ไอติม http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42345235 Sat, 24 Feb 2018 00:40:18 +0700 ชีวิตหลังเรียนจบก็ราวๆนี้ http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42345009 Tue, 20 Feb 2018 13:10:21 +0700 ภูมิปัญญาผู้สูงอายุไทย http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42344980 Tue, 20 Feb 2018 12:44:41 +0700 สูงวัยห่วงใยสุขภาพ http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42344840 Sat, 17 Feb 2018 03:54:56 +0700 ร่วมสร้างบ้านให้ร่มเย็น http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42344499 Fri, 09 Feb 2018 08:42:27 +0700 เครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคง http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42344265 Sun, 04 Feb 2018 09:04:37 +0700 ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42344098 Wed, 31 Jan 2018 20:55:41 +0700 สื่อการเรียนกังหันชัยพัฒนา http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42344079 Thu, 01 Feb 2018 18:58:27 +0700 โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองสกลนคร http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42343934 Mon, 29 Jan 2018 10:28:06 +0700 ขี้หลงขี้ลืมใช่เปล่า http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42343554 Sun, 21 Jan 2018 07:41:01 +0700 ท่องเที่ยวชุมชนบ้านกระแชง http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42343432 Fri, 19 Jan 2018 15:56:51 +0700 ตำนานหุ่นยนต์ไม้ไอติม http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42343428 Fri, 19 Jan 2018 09:15:21 +0700 สื่อการสอนบ้านไม้ไอติม http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42343416 Fri, 19 Jan 2018 05:43:54 +0700 สูงวัยภูไทห้องแซง http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42343091 Fri, 12 Jan 2018 21:42:12 +0700 ลุงขาวไขอาชีพ..ฟรี http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42342989 Thu, 11 Jan 2018 09:43:52 +0700 ไม้เท้ากตัญญู http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42342951 Tue, 09 Jan 2018 23:02:15 +0700 ศัพท์ในสื่อสังคม http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42342941 Tue, 09 Jan 2018 18:04:20 +0700 สิทธิต้องรู้ของผู้สูงอายุ http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42342940 Tue, 09 Jan 2018 17:23:28 +0700 มาทำยาสีฟันสมุนไพรใช้เอง http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42342705 Mon, 15 Jan 2018 05:56:25 +0700 เรื่องเล่าจากกองทุน http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42342661 Thu, 04 Jan 2018 06:43:13 +0700 จากใจอาสาสู่คลังปัญญา2560 http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42342539 Sun, 06 May 2018 19:03:44 +0700 คนที่เอาใจยากที่สุดคือ "คนจน" http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42342354 Wed, 27 Dec 2017 06:54:05 +0700 โคมไฟปทุมรักษ์-3 http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42341983 Mon, 08 Jan 2018 18:48:24 +0700 เรื่องเล่า เข่าเสื่อม-2 http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42341853 Wed, 27 Dec 2017 07:33:36 +0700 ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครสกลนคร http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42341748 Sun, 06 May 2018 19:03:22 +0700 หนังสือนันทนาการบำบัด http://www.jairsa.com/index.php?mo=3&art=42341667 Fri, 15 Dec 2017 06:00:32 +0700