สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " ครูยงค์ "

แค่คิดให้ ใจก็สุข

  คนเราถ้าซื่อสัตย์กับตัวเอง แล้วมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตนเองรู้ ตนเองรัก ศรัทธาในแผ่นดินเกิด ...

Tags :

ครูของแผ่นดิน

  เจ้าของรางวัล  “ผู้นำเกษตรกรยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน”  EXCELLENCE IN A...

Tags :

view