สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " ลุงไสว "

สูงวัยใจเดียวกัน

เมื่อคนสูงวัยที่มีแนวคิดเหมือนๆ กันมาเจอกันจึงคุยกันสนุก เพราะทั้งสองคนต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือการตอบแทนคุณแผ่นดิน ด...

Tags :

view