สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " โซเชี่ยล "

เก๋า ... กระจกเงา

ทุกสิ่งในโลกเป็นสิ่งสมมุติ และยึดถือ ถ้าปล่อยวาง ไม่ยึดไว้ ไม่ติดอดีต ไม่กังวลอนาคต อยู่กับปัจจุบัน ทำตัวให้สบายๆ กินอ...

Tags :

view