สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " simply red "

หนึ่งปีกับศิลปะไม้ไอติม

นับย้อนหลังไปเมื่อปี 2553 กระแสรณรงค์ลดโลกร้อนมีมากขึ้นเรื่อยๆ ใจอาสาจึงเริ่มมองหาวัสดุเหลือใช้ที่จะนำมาเป็นสื่อแทนวัส...

Tags :

Diy งาน folk art ตอน1

ศิลปะไม้ไอติม พื้นฐานงานโฟล์กอาร์ต จากบทความใน bloggang ของ idea4thai by simply red สำหรับน้องๆ ที่ขอมาเพื่อนำไปต่อยอด ...

Tags :

view