สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " คุณค่ากับมูลค่า "

คุณค่ากับมูลค่า

คุณค่าและมูลค่า แตกต่างกันอย่างไร คุณค่า คือ ความมีประโยชน์จากภายใน ที่ไม่อาจจะวัดได้ด้วยสายตาและราคา มูลค่า คื...

Tags :

view