สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " ชมรมผู้สูงอายุ "

กลุ่มสองวัยกับไม้ไอติม

เว็บไซต์ใจอาสา ร่วมกับ กลุ่มสองวัยใจอาสาโดยชมรมผู้สูงอายุบัณฑิตลำสามแก้วและแม่บ้านสัมพันธ์ ได้ริเริ่ม “โครงการสานส...

Tags :

เบื้องหลังความสำเร็จ

  ในปัจจุบัน การทำ PR หรือการทำประชาสัมพันธ์ นับเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ ด้านการค้า การบริหาร โครงการตั้ง...

Tags :

ชมรมสูงวัยใจอาสา

  เรื่องราวของสูงวัยใจอาสา ที่นำเสนอผ่านสื่อในลักษณะ รูปแบบ ที่แตกต่างกันไป จุดประสงค์เพื่...

Tags :

ลุงโม่ง : เจ้าจ๋อรักษ์โลก

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่นำเอาวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ มาสร้างมูลค่าเพิ่มกลายเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่สวยงาม แฝงความน่ารักแล...

Tags :

view