สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " สร้างอาชีพ "

สร้างจุดขายให้ชุมชน

เริ่มต้นด้วยการสร้างมูลค่าทางปัญญา การสร้างสรรค์ในกิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ การออกแบบวางแผนมีส่วน...

Tags :

พลังภูมิปัญญาผู้สูงวัย2561

ศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับชมรมบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และ นศ.อาวุโส โรงเรียนผู้ส...

Tags :

view