สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " อาชีพชุมชน "

DIY ตุ๊กตาไม้ควายขยับหัว

ในบรรดาตุ๊กตาไม้ที่ผมออกแบบไว้ซึ่งมีมากกว่า 30 แบบ ที่ได้รับความสนใจมากๆ น่าจะเป็นเจ้าควายขยับหัวเพราะมีลูกเล่...

Tags :

ห้องเรียนชุมชน

  การถ่ายทอดภูมิปัญญา กับอาชีพชุมชน :  ความคิดที่ไม่เคยเปลี่ยนของ “ใจอาสา” คือการได้เป็นส่...

Tags :

อาชีพชุมชนกับคนสูงวัย

การประสานประโยชน์ร่วมกัน ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงชีพในปัจจุบันทำให้รายได้ของชนชั้นกลางลงมาล่างถดถอย ค่าครองชีพ...

Tags :

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกระแชง

หายหน้าหายตาไปนานเลยค่ะ เพราะไปช่วยกิจการร้านกาแฟของลูกชาย ตอนนี้ธุรกิจอยู่ตัวแล้ว จึงกลับมาช่วยเพื่อนๆ ในกลุ่มอาชีพบ้...

Tags :

view